Završeni projekti

Energetska obnova javne rasvjete na području Grada Opatije

Na području Grada Opatije u tijeku su radovi na energetskoj obnovi javne rasvjete, odnosno zamjeni postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom.

Grad Opatija projekt energetske obnove javne rasvjete financira iz kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz financijskog instrumenta “ESIF Krediti za javnu rasvjetu” sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa “Konkurentnosti i kohezija 2014-2020”.

Vrijednost radova je 793.416,95 EUR + PDV. Izvođač radova je tvrtka Domeni d.o.o., a rok za izvođenje radova, zamjenu 2700 komada rasvjetnih tijela, je 180 kalendarskih dana.

Sustav će imati i dinamičko softversko upravljanje javnom rasvjetom u središtu grada, odnosno mogućnost pojačavanja i smanjivanja jačine rasvjete što je u skladu s tehnologijama pametnog grada (Smart city).

Cijela investicija otplatit će se iz uštede energije koja će se ostvariti kroz novu štedljivu LED rasvjetu.

https://strukturnifondovi.hr/
Uspostava poduzetničkog inkubatora Grada Opatije

Hubbazia

Grad Opatija je provedbom ovog projekta uspostavio start-up inkubator usmjeren na kreativna rješenja u turizmu – HUBBAZIA. Glavne ciljne skupine su fizičke osobe s namjerom osnivanja poduzeća, novoosnovana poduzeća i postojeća poduzeća dok su krajnji korisnici infrastrukture organizacije i poduzeća koja pružaju usluge u sklopu inkubatora, lokalno stanovništvo te mladi naraštaji studenata koji će putem inkubatora imati pristup prvim koracima pokretanja vlastitog poslovanja.Projektom je uređen i opremljen prostor Vile Antonio, a tijekom provedbe projekta provode se programski ciklusi za poduzetnike/poduzetnice usmjereni na njihovo jačanje te poticanje stvaranja novih poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta: 2.543.985,25 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 2.242.385,25 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 1.874.634,07 kuna

Trajanje projekta: 24. srpnja 2019. - 31. prosinca 2022.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, točnije iz ITU mehanizma putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Hubbazia-logo-color
Revitalizacija urbanog prostora

Uređenje i interpretacija povijesnog škvera u Iki

Projekt je usmjeren na očuvanje i prezentiranje bogate maritimne baštine brodogradnje, pomorstva i ribarstva na području Ike i okolice.Cilj projekta je rekonstrukcija i obnova infrastrukture u kojem se tematika maritimne baštine odnosno elementi ribarstva, pomorstva i brodogradnje predstavljaju kroz inovativne promocijske kanale koristeći moderne tehnologije „augmented reality“ ili „proširena stvarnost" kojom se omogućilo da korisnici dožive kako je nekada živjela ribarska zajednica na području Ike. Projektom je uređen središnji trg u Iki. Između obalnog šetališta i površine trga obnovljen je zid obalne šetnice. Lice zida je obloženo kamenom te su uz šetnicu postavljene drvene klupice. Postojeća povijesna špina na trgu je tlocrtno pomaknuta kako bi se oslobodio prostor za odvijanje različitih događanja. Na ulaznoj rampi trga koja povezuje obalno šetalište i plato trga postavljen je spomenik – kobilica ribarskog broda. Spomenik je posvećen ribarskoj i pomorskoj tradiciji mjesta te valorizaciji lokalnog identiteta područja uz ribarstvo i pomorstvo te „škver“. Osim spomenika u betonsku površinu trga ugrađene su ploče na kojima je kronološki ispisana povijest razvoja mjesta. Dio površine trga popločen je kamenim pločama. Dizajn kamenih ploča oblikovan je na način da podsjeća na ribarsku mrežu. Trg je prilagođen odvijanju raznoraznih događanja u cilju očuvanja i valorizacija ribarske, pomorske i brodograđevne baštine te podizanja svijesti o njihovoj važnosti kako bi se lokalnoj zajednici pružila mogućnost za održivi razvoj i moguću diverzifikaciju djelatnosti kroz turizam.

Ukupna vrijednost projekta: 1.165.143,75 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 749.998,73 kuna

Iznos sufinanciranja RH: 132.352,72 kuna

Trajanje projekta: ožujak 2020. - prosinac 2022.

Projekt je sufinanciran u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. LAGUR/FLAG-a Vela Vrata. Nositelj projekta je Grad Opatija.
ljudski potencijali
LogoUdrugaOsobaInvaliditet
Inkluzija osoba s invaliditetom

Opatijski kutak za inkluziju

Projektom su stvoreni uvjeti za inkluziju osoba s invaliditetom, odnosno mjesto participativnih interkulturnih aktivnosti s ciljem njihove socijalne integracije.Projektom je financirana adaptacija prostora za organizaciju poludnevnog boravka, angažiranje pomoćnog stručnog osoblja te provedba najmanje četrdeset specijaliziranih umjetničkih i sportsko-rekreativnih programa za tridesetak sudionika.

Ukupna vrijednost projekta: 2.569.267,90 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 2.212.704,90 kuna, sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

Trajanje projekta: 2021. – 2023.

Partner u projektu je bila Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije
DOGRADNJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE I DJEČJEG VRTIĆA U VEPRINCU
Podmjere  7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 
NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, sektor dječji vrtići
 

Sukladno natječaju TO 7.4.1. odobrena su bespovratna sredstva iz proračuna EU: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i državnog proračuna RH.

Projektom je predviđena dogradnja vrtića sa sjeveroistočne strane. Nova zgrada ima dvije etaže. Na etaži prizemlja nalazi se glavni ulaz, dva prostora za dnevni boravak 30-ero djece, kao i prostor za odgajatelje s garderobom i sanitarnim čvorom. Suteren sadržava još jedan prostor za boravak do 20-ero djece. Obnovljeni vrtić ima sve potrebne, unutarnje i vanjske sadržaje za boravak djece, dok dvorište ima tri, djelomično natkrivena, igrališta. 

Dogradnjom novog vrtića u Veprincu stvoreni su kvalitetni uvjeti za predškolski odgoj i obrazovanje, usklađen s državnim pedagoškim standardom, time se povećava ukupni društveni standard stanovništva te ujedno utječe na ostanak mladih na području Veprinca.

Ukupna vrijednost projekta je 7.607.671,31 kn: 5.435.717,05 kn bespovratna sredstva iz proračuna EU i 2.171.954,26 kn Grad Opatija.

PRENAMJENA POSLOVNE GRAĐEVINE U SPORSTKO-REKREACIJSKI CENTAR "DOBREĆ"
Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“
 
NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
 

Gradu Opatiji sukladno natječaju LAG-a Terra Liburna TO 3.1.1. odobrena su bespovratna sredstva iz proračuna Europske unije: Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i državnog proračuna RH za projekt „Prenamjena poslovne zgrade u sportsko-rekreacijski centar u Dobreću“ u iznosu od  364.698,92 kn.

Projektom je predviđena prenamjena poslovne građevine u sportsko-rekreacijski centar “Dobreć” uz energetsku obnovu koja se odnosi na termoizolaciju postojeće poslovne građevine te uređenje okoliša centra na način da su osigurani prostori za sportski dječji kutak, polivalentni sportski teren i dr..

Cilj projekta je prenamjena poslovne zgrade u sportsko-rekreacijski centar u Dobreću u cilju poboljšanja životnih uvjeta u Dobreću i šire.

Preuređenjem postojeće poslovne građevine u Dobreću u sportsko-rekreacijski centar dobiven je važan društveni objekt sportsko-rekreacijske namjene, okupljalište mještana Dobreća, povremenih sportaša i posjetitelja, sportskih organizacija i udruga, što ujedno doprinosi društvenom i ekonomskom razvoju Dobreća i Grada Opatije.

Ukupna vrijednost projekta je 479.867,00 kn: 364.698,92 kn bespovratna sredstva iz proračuna EU i 115.168,08 kn Grad Opatija.

OPATIJA - GRAD JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

Inkluzivno obrazovanje tj. pomoć učenicima s posebnim potrebama da poboljšaju svoj odgojno-obrazovni uspjeh, olakšati im socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, kao i napredak u razvoju vještina i sposobnosti te poticati uključivanje u izvannastavne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 181.207,20 kn, iznos bespovratnih sredstava: 145.000,00 kn

RIVIERA4SEASONS2

Eu teritorijalna suradnja, Interreg Slovenija – Hrvatska, vodeći partner Občina Piran, partneri na projektu Grad Opatija, Turistično združenje Portorož, Univerza na Primorskem, TZ grada Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Ukupna vrijednost projekta 1.703.038 kn, intenzitet bespovratnih sredstava 85% – 1.447.583 kn, vlastita sredstva 255.455 kn.

ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA VOLOSKO

Eu Kohezijski fond, Konkurentnost i kohezija, Javni poziv MG, PEO 2016 – 2020 – 4c1.2 + sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost projekta 1.024.907 kn, 56 % bespovratnih sredstava – 576.559 kn, vlastita sredstva 448.348 kn.

ZERO WASTE BLUE

Eu teritorijalna suradnja, Interreg Italija – Hrvatska, standard +, vodeći partner Grad Opatija, partneri Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Dubrovačko –neretvanska županija, ERVET Emiglia – Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa, Regione Emiglia Romagna, Regione del Veneto, Regione Molise, Comune di Ancona, Veneto Innovazione SPA.

Ukupna vrijednost projekta za svih 10 partnera iznosi 6.45 milijuna kn, a za Grad Opatiju 747.528 kn, 85 % bespovratnih sredstava, 635.399 kn, a vlastita sredstva 122.129 kn.

UREĐENJE PLAŽE KOD FMTU-a

Ministarstvo turizma RH, program jačanja turističke infrastrukture – vrijednost projekta 327.947 kn, bespovratna sredstva 73 % – 238.000 kn, vlastita sredstva 89.947 kn.

UREĐENJE OKOLIŠA I ZELENOG KROVA S NAVODNJAVANJEM DV PUNTA KOLOVA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2018.

Vrijednost projekta 1.774.899 kn, 16 posto bespovratnih sredstava – 285.439 kn, vlastita sredstva 1.489.460 kn.

ZERO WASTE

Kao projektni partner, uz ostalih osam partnera (iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije) Grad Opatija je sudjelovao u projektu akronima “ZERO WASTE” koji je bio financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013. Neki od ciljeva projekta bili su eliminiranje negativnog utjecaja na okoliš velikih okupljanja, transformacija otpada uslijed turističkih tokova u novi resurs za lokalnu zajednicu, stvaranje web mreže postojećih događanja i festivala sa smanjenim utjecajem na okoliš i sl.

MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA

Projekt je proveo Savjet mladih Grada Opatije, uz partnere Savjet mladih Grada Crikvenice, Občinu Ajdovščina i Občinu Kidričevo iz Slovenije. Projekt  je financirala Agencija za mobilnost i programe EU, u sklopu programa EU – Mladi na djelu. Cilj projekta bio je unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno potaknuti sudjelovanje mladih u javnom životu zajednice, a posebno u procese donošenja političkih odluka. Sudionici su bili mladi iz gradova i općina partnera, mlađi članovi predstavničkog/izvršnog tijela gradova i općina sudionika kao i djelatnici gradskih i općinskih uprava koji pretežito rade s mladima.

365 DANA RIVIJERE

Grad Opatija u partnerstvu s Turističkom zajednicom Grada Opatije i slovenskim partnerima Općinom Piran i Turističkom zajednicom Portorož uspješno je priveo kraju projekt akronima “365 DANA RIVIERE”, koji je bio financiran u okviru drugog javnog natječaja Operativnog programa prekograničnog sudjelovanja Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. Radi se o projektu koji je proveden s ciljem formiranja i uspostavljanja integralnog turističkog proizvoda kulturnog turizma na prekogranično području rivijera Opatija i Portorož.

POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA II

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VODNO KOMUNALNE PROJEKTE OPATIJSKE RIVIJERE

Izrađena je studijsko-projektna dokumentacija za projekt pod nazivom „Vodno komunalni Projekti Opatijske rivijere – Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije – Mala Učka – Vela Učka – Poklon, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Poklon – Rečina – Sejnice i  Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Tunel Učka – Pečnik“.

Za područje Grada Opatije izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju transportnog vodovodnog sustava Učka u dužini od 16.500 metara i izgradnja sanitarne kanalizacije u prvoj vodozaštitnoj zoni u dužini 650 metara s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Poklonu. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007. – 2013. 

KOLEKTOR SANITARNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBE

Završena je izgradnja sustava sekundarne kanalizacije i vodovoda na Poljanama te je okončan projekt Izgradnje kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarevo-Oprić-Konjsko koji je dijelom građen za područje Opatije i dijelom na području Lovrana. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007- 2013.

Opatija