GRAD POMAŽE RODITELJIMA U NABAVCI UDŽBENIKA

GRAD POMAŽE RODITELJIMA U NABAVCI UDŽBENIKA

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo novi Katalog obveznih udžbenika i pripadajucih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, s novim naslovima i izmijenjenim izdanjima, s jedinstvenim pravopisomi koji su lakši te manjeg formata. Stoga od iduce školske godine 2014./2015 u uporabi mogu biti samo udžbenici koji su objavljeni u Katalogu dok se udžbenici koji su se koristili prijašnjih godina ne mogu više koristiti. Kako bi se ucenicima i roditeljima pomoglo u nabavci u cilju da se rasterete njihovi kucni budžeti,  Grad Opatija odlucio je sufinancirati nabavku udžbenickih kompleta za školsku godinu 2014/2015, za što su Proracunom osigurana sredstva. Grad Opatija ce tako financirati nabavu cjelokupnog udžbenickog kompleta za ucenike sa prebivalištem, na podrucju Grada Opatije koji su korisnici prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak prema Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti pri cemu se uz zahtjev za sufinanciranje udžbenika podnosi i zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu marendu i/ili produženi boravak Ostalim ucenicima s podrucja Grada Opatije sufinancirat ce se nabava udžbenickog kompleta u odredenom iznosu prema razrednim kategorijama, 1.-4. razred – 300 kuna i 5.-8. razred 500 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva je 18.srpanj 2014. godine, a suglasnosti se mogu podignuti od 01.kolovoza 2014.godine. Financiranje se ne odnosi na nabavu školskog pribora, niti bilo kojeg drugog materijala, vec samo na nabavu udžbenickog materijala prema popisu škole koji su obavezni.   Zahtjevi za sufinanciranje udžbenika     (Uz Zahtjev za sufinaciranje marende)  mogu se podignuti u pisarnici Grada,M.Tita 3, Opatija kao i na web stranici Grada Opatija www.opatija.hr ( RUBRIKA “OBRASCI>OBRAZOVANJE”Zahtjevi sa potrebnim prilozima se predaju osobno u pisarnici Grada, M.Tita 3, Opatija ili putem  e-mail adresa marta.bercic@opatija.hr ili zlata.torbarina@opatija.hr .   Udžbenici se mogu, kao i ranijih godina naruciti kod distributera s kojima je Grad zakljucio sporazume: Tisak Media, Opatija, Maršala Tita 103 Radno vrijeme  Radnim danom: 8:00-21:00 Subota, nedjelja: 8:00-21:00   Narodne novine, Rijeka Rijeka 1, Ulica Matije Gupca 5 Radno vrijeme: Radnim danom: 7:30-19:00 Subota: 8:00-13:00 Rijeka 2, Dolac 9 Radno vrijeme: Radnim danom: 7:00-19:00 Subota: 8:00-12:00 EDIT, Korzo 37a, Rijeka Radno vrijeme  Radnim danom: 8:00-20:00       Kako ce ovi udžbenici biti u uporabi i sljedecih godina, mole se ucenici i roditelji da udžbenike cuvaju te da ih krajem školske godine vrate kako bi se i sljedecih godina mogli koristiti putem razmjene koja ce biti organizirana kao i prošlih godina.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija