Grad prijatelj djece

Grad Opatija se dobrovoljno uključio u Akciju u svibnju 2000. godine, a u studenom 2005. godine je stekao počasni naziv “Grad Opatija – prijatelj djece“.

Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece“ su pokrenuli Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji.

Akciju provodi Središnji Koordinacijski odbor, kojeg čine predstavnici Saveza DND Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz suradnju Ministarstva i pod pokroviteljstvom UNICEF-a za Hrvatsku. Akciju podržavaju Udruga gradova i Udruge općina te Hrvatska zajednica županija.

Cilj Akcije je motivirati odrasle u lokalnim zajednicama da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

U Gradu Opatiji akciju provodi Koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, a članove imenuje Gradonačelnik na razdoblje od četiri godine. Odbor čine predstavnici izvršnog tijela Grada, gradske uprave, udruga koje imaju programe za djecu, ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, ustanove iz područja zdravstvene zaštite djece te sportskih i kulturnih ustanova/udruga s programima za djecu.


Predsjednik i članovi Koordinacijskog odbora imenovani su Odlukom Gradonačelnika dana 6. travnja 2022. godine.

Za članove Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece imenovani su:
Zlata Torbarina, predstavnica Grada Opatije, predsjednica

Kristina Đukić, zamjenica gradonačelnika

Sanja Škorić, predstavnica Društva Naša djeca Opatija  

Biljana Suša, ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija  

Milana Međimorec, ravnateljica OŠ R. K. Jeretov Opatija  

Dalibor Korenić, predstavnik udruga   

Razni međunarodni akti koji se odnose na mlade iz Europske unije i svijeta

 1. UN konvencija o pravima djeteta (0-18)
 2. UN World Programme for Action for Youth (2010) (od 15 do 24)
 3. UNESCO (2002): Mainstreaming the needs of youth – Youth Vulnerability, Youth Co-ordination Unit of the Bureau of Strategic Planning United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris;
 4. United Nations (2006): Social Policy and Development Division – Guide to the Implementation of the World Programme of Action for Youth, 2006, New York
 5. Europska komisija (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering (Commission communication – 2009)
 6. European Council (2009) : The EU Youth Strategy 2010 – 2018. Brussels
 7. European Council (2005) : The European Youth Pact, Brussels
 8. Vijeće Europe (2010) Council resolution on a renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field (2010-2018)
 9. Europska komisija i Vijeće (2012) 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-18)
 10. Europska komisija (2011) EU Indicators in the Field of Youth
 11. Europska komisija (2007) Youth in Acton Programme (2007 – 2013)
 12. Commission of the European Communities (2001): White Paper 2001, Brussels
 13. Commission of the European Communities: Youth Report 2009., 2009, Brussels
 14. ERYICA (2004) : Europska povelja o informiranju i savjetovanju mladih, Bratislava
Grad Opatija prijatelj djece logo manja

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija
Opatija