Gradonačelnik Dujmić predstavio konačni prijedlog Proračuna za 2018.

Gradonačelnik Dujmić predstavio konačni prijedlog Proračuna za 2018.

U uredu gradonacelnika danas je održana konferencija za medije na temu predstavljanja konacnog prijedloga proracuna Grada Opatije za 2018. godinu s projekcijama plana za godine 2019. i 2020. koji ce se sutra, u cetvrtak, 14. prosinca naci pred gradskim vijecnicima za odlucivanje. Konacni prijedlog proracuna za 2018. u iznosu od 214.667,671 kuna predstavio je gradonacelnik Ivo Dujmic i zamjenici gradonacelnika Vera Anicic i dr.sc. Emil Priskic te procelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Tijekom javnog savjetovanja stigao je jedan prijedlog za izmjenu proracuna, pa gradonacelnik Dujmic s obzirom na to  kaže da je prijedlog proracuna za 2018. ocito napravljen kvalitetno i dobro, i s glavnim ciljem ulaganja u održavanje i razvoj grada, s posebno artikuliranim višim izdvajanjima u socijalnu komponentu, a bez uvodenja novih ili povišenja postojecih gradskih poreza i drugih davanja.   To priznaju i vijecnici vecine od 9 stranaka u Gradskom vijecu, jer hvale ovakav proracun, tvrdeci da su oni podržali i predložili te mjere. Pa, neka glasaju i dalje za naše prijedloge, i neka preuzmu svu zaslugu. Nama to nije bitno, vec nam je bitna Opatija i njeni gradani – kazao je uvodno gradonacelnik. Dodaje da ce uvijek podržati one amandmane koji idu u smjeru poboljšanja standarda gradana. Medutim, neke od amandmana koje je uložila vijecnicka vecina – nece prihvatiti. Kao kuriozitet medu njima istice jedan kojim je vijecnicka vecina   predložila povecanje iznosa naknada gradskim vijecnicima za rad u Vijecu. Gradonacelnik je najavio da odbacuje ovaj amandman i nece ga podržati, kao ni ostali vijecnici s NL Ive Dujmica. U društvu i zemlji u kojoj živimo, opterecenim raznim socioekonomskim problemima, gdje ljude muci nezaposlenost, mnogi su medu tzv. blokiranima predlagati – prakticki na samom pocetku ozbiljnog rada u Gradskom vijecu, da se poveca iznos naknade vijecnicima za njihov rad, definitivno govori sve o predlagateljima, pa i više od rijeci, obrazložio je gradonacelnik Dujmic. Jednako tako odbit ce i amandman kojim se želi ne dozvoliti planirano uredenje krova na domu u Veprincu. Naime, u planu proracuna navedena je stavka za promjenu krova koji je od azbesta, a pritom još i prokišnjava, pa je potpuno nejasno zašto vijecnicka vecina ne želi da se krov promijeni. Osim, ako tome nije razlog što jedna vijecnica s Veprinca jest  na Dujmicevoj listi u Gradskom vijecu, a i na Veprincu je na izborima ta lista dobila dosta glasova i ima podršku gradana, naveo je gradonacelnik na konferenciji. Zatim, jednim se amandmanom traži usmjeravanje proracunskih sredstava za uredenje Doma Liburnija u Voloskom. Medutim, za to vec postoje i  osigurana su sredstva koja je Grad dobio iz fondova EU, objasnio je gradonacelnik Dujmic, dodavši da onda nema potrebe ni za ovim amandmanom. Takoder gradonacelnik se osvrnuo i na prijedlog vijecnicke vecine  da se osigura skoro pola milijuna kuna za provedbu arhitektonsko-urbanistickog natjecaja za uredenje trga Slatina. Smatra da bi to bio uzaludno potrošen proracunski novac, jer je u vrijeme mandata gradonacelnika Muzura primjerice vec placen natjecaj za dobivanje projekta uredenja trga na Slatini. U tom kontekstu, Dujmic podsjeca da bi gradski vijecnici koji predstavljaju vecinu mogli lako biti upamceni kod gradana kao vijecnici koji su svojim glasanjem protiv izmjena UPU Opatija realizaciju toliko potrebnog novog Doma zdravlja u Opatiji – tako zaustavili.   Inace, glavne odrednice Proracuna uskladene su sa strateškim ciljevima Grada definiranima u usvojenoj Strategiji razvoja. Nastavljaju se investicije u komunalnu infrastrukturu poput izgradnje novih te uredenje postojecih prometnica, uredenje obalne šetnice i javnih plaža, širenje sekundarne mreže vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i sl. Gotovo polovica proracuna za 2018. godinu ide na kapitalna ulaganja u imovinu (komunalna i društvena infrastruktura) te za javne potrebe. Jedna od najvažnijih znacajki Proracuna je naglašena socijalna komponenta, znacajno su povecana izdavanja za javne potrebe, pa tako se 55 milijuna kuna, što je cetvrtina proracuna izdvaja  za javne potrebe (kultura, sport, socijalni segment…) a planirani iznos je preko 10 milijuna kuna viši nego u proracunu 2017. Proracunsko planiranje usmjereno je na poboljšanje standarda stanovnika svih dobnih skupina. Novost je da je osigurana novcana pomoc u visini od 1.000 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kuna, kao i nadoknada troškova godišnjeg zdravstvenog dopunskog osiguranja u visini od 840 kuna. Planirani su besplatni udžbenici za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce te povecanje broja stipendija. Mjere potpore za novorodenu djecu nastavljaju se i u iducoj godini, a za djecu koja pohadaju vrtic se od ove pedagoške godine primjenjuju nova pravila kod placanja vrtica cime se olakšava roditeljima. Naime, drugo i svako sljedece dijete iz obitelji upisano u vrtic ne placa boravak. Da bi se ispunili važeci državni pedagoški standardi povecat ce se broj osoblja u vrticu, kao i sredstva za zaposlene. U kulturi i sportu nece biti smanjenja dosadašnjih izdavanja za rad i programe udruga, te je najavljeno povecanje sredstava za place u Gradskoj knjižnici radi primjene novih koeficijenata. Planiran je nastavak kapitalnih ulaganja i to prvenstveno u dovršetak izgradnje Djecjeg vrtica, zatim ulaganje u projekte aktivne revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnik u parku Angiolina te sanacija i uredenje Ville Angiolina) te rekonstrukcija nogometnog igrališta. U prijedlogu proracuna je planirano izvodenje dva prekogranicna EU projekta, kao i sufinanciranje uredenja plaže Crnikovica. Nije dakle planirano povecanje javnih davanja u nadležnosti Grada tj. ostaje ista vrijednost boda komunalne naknade i koeficijenti zona, visina i oblici gradskih poreza se ne mijenjaju, te nije planirano ponovno uvodenje poreza na potrošnju.  Prijedlog proracuna sadrži i novo kreditno zaduženje koje se u stvari odnosi na refinanciranje postojeceg kredita za izgradnju Centra Gervais, cime ce se ostvariti ukupna ušteda u kamatama. Kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva nastavlja se s potporama gospodarstvu u okviru vec postojecih oblika potpora, ali se za tu namjenu planira više sredstava radi povecanja pojedinacnih potpora. Osim toga, planiran je pocetak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji ce biti smješten u Vili Antonio, i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Gradu, ali istovremeno postati i centar okupljanja i razmjene ideja mladih.

Opatija