GRADONAČELNIK DUJMIĆ PRIMIO DELEGACIJU GRADA SARANDË

U delegaciji su bili i procelnik Mariel Murati, direktor turizma Aristotel Bita, te predstavnik albanske nacionalne manjine u Opatiji Gani Xharrahi, i drugi suradnici. Celnici Sarandë procjenjuju da je Opatija, kao jedno od najvažnijih i najstarijih turistickih središta u Hrvatskoj, vrlo zanimljiva, s obziorm da je i u Sarandi, gradu s južnog dijela Albanije, glavna grana razvoja turizam.  Posebno su tako zainteresirani za produbljenje suradnje na polju turizma, kao i na polju kulture te obrazovanja kadrova u turizmu. S obzirom da od srpnja naredne godine Hrvatska postaje clanicom EU, to je još jedan od razloga za interes sarandinih celnika po pitanju suradnje i razmjene iskustava, osobito u dijelu pripreme programa za njihovo sufinanciranje preko fondova EU, u cemu im je opatijsko iskustvo znacajno. Primijetili su i kako je u Opatiji, ali i cijeloj ovoj regiji kojoj se nalaze u posjeti, njegovanje multikulturalnosti na zavidnom nivou. Gradonacelnik Dujmic  upoznao ih je s opatijskim razvojem, u kojem je osnovna grana turizam, a na kraju sastanka clanovi delegacije pogledali su i kratke  promo filmove koji promicu Opatiju kao turisticku destinaciju. 

Opatija