GRADONAČELNIK ODBIO DATI SUGLASNOST ZA PRENAMJENU HOTELA ZAGREB

GRADONAČELNIK ODBIO DATI SUGLASNOST ZA PRENAMJENU HOTELA ZAGREB

Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic odbio je dati suglasnost Upravi LRH d.d. za prenamjenu hotela Zagreb u trgovacki centar. Jedan od osnovnih razvojnih i strateških ciljeva Grada Opatije je razvoj hotelskog turizma i cjelogodišnje poslovanje, te ukupno jacanje Opatije  kao turisticke destinacije. Strateški ciljevi su postavljeni i u Urbanistickom planu uredenja naselja Opatija, koji na toj lokaciji predvida izgradnju kongresnog centra, a nikako izgradnju objekta gospodarsko-trgovacke namjene. Takoder, prostornom i planskom dokumentacijom Grada nije predvidena mogucnost privremene prenamjene sadašnjeg hotela u neku drugu namjenu.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija