GRADONAČELNIK PRIPREMA INFORMACIJU S KRONOLOGIJOM ZBIVANJA KOJA SU PRETHODILA OBNOVI HOTELA KVARNER

S obzirom da ukupna javnost s posebnom pozornošcu prati aktualnu dogradnju hotela Kvarner, gradonacelnik Ivo Dujmic za sljedecu sjednicu Gradskog vijeca priprema Informaciju o kronologiji zbivanja koju ce prezentirati gradskim vijecnicima. Cilj je da vijecnici, ali i cijela javnost, steknu uvid u dogadaje, odluke i korake koji su prethodili samom cinu rekonstrukcije, i doveli do aktualne  nadogradnje kata na hotelu Kvarner, a na koju danas dio javnosti gleda podozrivo ili doživljava sa žustrim kritikama. Takoder, podastiranjem kronoloških fakata koji su prethodili samoj rekonstrukciji hotela Kvarner želi se postici još jedan cilj – da se ovakve ili slicne situacije u buducnosti ne  dogode.

Opatija