Gradsko izborno povjerenstvo objavilo konačne rezultate izbora za članove Gradskog vijeća

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo konačne rezultate izbora za članove Gradskog vijeća

  Gradsko izborno povjerenstvo Grada Opatije objavilo je konacne rezultate izbora za clanove Gradskog vijeca Grada Opatije, koje prenosimo u cjelosti. dokument je takoder dostupan i u rubrici “Lokalni izbori 2017.”               Na osnovi clanka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“  broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Opatije dana 25.5.2017. objavljuje   KONACNE REZULTATE IZBORA ZA CLANOVE GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE   I. Od ukupno 10.643 biraca upisanih u popis biraca, glasovalo je 5.006 biraca, odnosno 47,04%, od cega je prema glasackim listicima glasovalo 5.005 biraca, odnosno 47,03%. Važecih listica bilo je 4.910, odnosno 98,10%. Nevažecih je bilo 95 listica, odnosno 1,90%.     II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeci broj glasova:   1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1.792 glasova 36,49% HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS       ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS       HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU       PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS       NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI       HRVATSKA SELJACKA STRANKA – HSS           Nositelj liste: FERNANDO KIRIGIN 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA 1.432 glasova 29,16%   Nositelj liste: IVO DUJMIC, ing. 3. AKCIJA MLADIH – AM 697 glasova 14,19%   Nositelj liste: dr. sc. ROBERT KURELIC 4. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 610 glasova 12,42%   Nositelj liste: MARKO CORIC 5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA 194 glasova 3,95%   Nositelj liste: ERNIE GIGANTE DEŠKOVIC 6. LIBURNIJSKA STRANKA – LIST 185 glasova 3,76%   Nositelj liste: NIKICA PAŽIN   III. Na osnovi clanka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijecu su:     1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI HRVATSKA SELJACKA STRANKA – HSS   Nositelj liste: FERNANDO KIRIGIN   2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA Nositelj liste: IVO DUJMIC, ing.   3. AKCIJA MLADIH – AM Nositelj liste: dr. sc. ROBERT KURELIC   4. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Nositelj liste: MARKO CORIC   IV. Na osnovi clanka 84. stavka 2. i clanka 85. Zakona, utvrduje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeci broj mjesta u gradskom vijecu:     1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI HRVATSKA SELJACKA STRANKA – HSS   dobila je 7  mjesta te su s te liste izabrani: 1. FERNANDO KIRIGIN 2. prof. dr. sc. VIKTOR PERŠIC, dr. med. 3. DUŠAN MUŠCO 4. ANDREJ POŠCIC 5. VEDRAN KRUŽIC 6. NEVEN VARLJEN 7. GORDANA GRGURINA     2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA dobila je 6  mjesta te su s te liste izabrani: 1. IVO DUJMIC, ing. 2. ALEKSANDRA TRAMONTANA, mag.prim.obraz. 3. VLADIMIR BRNECIC 4. FILIP VLAH, mag. iur. 5. ZORICA SERGO 6. BRANKO PERIŠA     3. AKCIJA MLADIH – AM dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani: 1. dr. sc. ROBERT KURELIC 2. IGOR PUŽ           4. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je 2  mjesta te su s te liste izabrani: 1. MARKO CORIC 2. DINA ŠVERKO                     PREDSJEDNIK GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA OPATIJE   Denis Putic      

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija