Gradu Opatiji produljen ISO certifikat

   Certifikacijska kuca SGS Adriatika, 25.09.2019. obavila je certifikacijski audit poslovanja Grada Opatije, s ciljem potvrdivanja da sustav upravljanja zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2015. Auditom su obuhvaceni: Ured Grada, UO za financije i društvene djelatnosti, UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša te dokumenti sustava upravljanja kvalitetom. Certifikacijskim auditom nije pronadena niti jedna nesukladnos te je dana pohvala radu službi Grada u skladu s normama ISO certifikata. – Pohvaljujemo kontinuirano poboljšavanje primjerenosti i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom. Auditni tim je i ove godine zakljucio da sustav u cijelosti udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015 te je produljen ISO certifikat, stoji u izvješcu certifikacijske kuce SGS Adriatika.

Opatija