Hotel Royal otvara vrata

Temeljem informacije Milenij hotela sa zadovljstvom obavještavamo javnost da novi hotel Royal pocinje sa radom za koji je ishodovama uporabna dozvola. Ovim se putem zahvaljujemo gradanima na strpljenju za vrijeme izvodenja radova   na ovoj izuzetno bitnoj investiciji koja ce, uvjereni smo, u mnogome doprinijeti razvoju turizma u adekvatnom smjeru razvoja destinacije opatijskog  renomea.  

Opatija