Ika: potpisan sporazum o suradnji

Ika: potpisan sporazum o suradnji

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveucilišta u Rijeci (dekanica prof. dr. sc. Dora Smolcic Jurdana),  Arhitektonski fakultet Sveucilišta u Zagrebu (dekan prof. mr. sc. Boris Koružnjak) i Javna ustanova Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske županije (ravnatelj prof. dr. sc. Mladen Crnjar) potpisali su danas u prostorijama Fakulteta u Iki sporazum o suradnji spomenutih institucija. Ovo je još jedna od niza aktivnosti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koja podržava njegovu usmjerenost da se pozicionira kao lider visokog obrazovanja i istraživanja u turizmu, a koja može doprinijeti promoviranju Primorsko-goranske županije i Opatije kao obrazovnog središta za turizam Hrvatske i šire regije. Nacela dugorocne suradnje temelje se na projektima istraživanja, razvoja i obrazovanja iz podrucja djelokruga interesa spomenutih institucija i predstavljaju realizaciju strateškog opredjeljenja akademske zajednice da bude aktivnim partnerom lokalnoj samoupravi i njenim institucijama na razvojnim planovima i programima lokalne i regionalne razine. Posebno se istice usmjerenost ka suradnji na problematici vezanoj uz turizam uvažavajuci postavke održivog razvoja. Zajednicko djelovanje triju institucija usmjereno je ka  unapredenju upravljanja prostorom i arhitektonskog oblikovanja koji je iznimno važan za sve turisticke destinacije, posebno one razvijene, kao što je Kvarner. Suradnja sporazumnih strana ostvarivati ce se osobito putem izrade znanstvenih i strucnih studija i analiza, pripreme, kandidiranja i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, suradnje u izradi pojedinih segmenata prostornih i drugih razvojnih planova, održavanja znanstvenih i strucnih predavanja, organizaciju znanstvenih i strucnih skupova, suradnje na drugim poslovima za koje Sporazumne strane utvrde zajednicki interes, navodi se u priopcenju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Kao prva konkretna aktivnost istice se potreba i formiranje programa edukacije iz podrucja upravljanja i oblikovanja prostora kao znacajnog i limitiranog resursa turistickog razvoja. Ova tema zahtjeva interdisciplinarni pristup, znanja iz razlicitih podrucja te je procijenjeno da program takvog sadržaja nedostaje i može predstavljati znacajnu kariku u lancu novih znanja potrebnih gospodarstvu.

Opatija