IKA: RADOVI NA UREĐENJU OBALNOG PUTA I LUKE

Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic sa suradnicima, ravnatelj LU Opatija, Lovran, M.Draga Zdravko Debelic i predsjednik Upravnog vijeca LU Opatija, Lovran, M.Draga O'Brien Sclaunich danas su u društvu novinara obišli centar Ike, gdje se izvode radovi na uredenju obalnoga puta i pojasa, te izvijestili javnost o detaljima. Lucka uprava Opatija, Lovran, Mošcenicka Draga zajedno sa Primorsko goranskom županijom, te Gradom Opatija (koji sudjeluje sa  386.147,40 kn) sufinancira izvodenje radova na buducem ljetnom privezištu  na luckom podrucju. Ukupna vrijednost ovih radova procijenjena je na 1,6 milijuna kuna. Rijec je o I. fazi uredenja; u II. fazi  uredenja, Grad Opatija financirat ce izgradnju produžetka privezišta. No, paralelno s ovim radnjama, Lucka uprava mora tijekom ove godine pripremiti idejno rješenje produžetka sadašanjeg nasipa, buduceg lukobrana, kako bi imali na vrijeme sve potrebne dozvole. Lukobran ce štiti uvalu od udara vjetrova juga i bure ( SW i NE) a njegova gradnja otvara šire mogucnosti Luckoj upravi u upravljanju privezištima. Paralelno, Grad Opatija ishodovao je lokacijsku dozvolu i trenutno radi na glavnom projektu  kao i na sredivanju imovinsko-pravnih odnosa sa Fakultetom za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu, kako bi izgradili cestu od Liburnijske ulice do luke Ika. Grad Opatija je tijekom 2013. krenuo i sa radovima na rekonstrukciji obalnoga puta, jer je na ovom dijelu prijetilo urušavanje šetnice. Radeni su novi potporni stupovi do šetnice, a ovaj dio obalnog puta ce se i poplocati kvalitetnim kamenom. Postavit ce se i nova zaštitna ograda. U ove radove Grad ce investirati ukupno oko 800 tisuca kuna. Krajnji cilj, kojemu se ovim radovima približavaju investitori, jest uredenje središta Ike, gdje je  ureden gradski trgi i djecje igralište. Ocekuje se da bi spomenuti radovi trebali biti okonacni u svibnju o.g.  

Opatija