Info centar Lag Terra Liburna

U Rukavcu se danas otvara Info centar LAG Terra Liburna, u privremenom operativnom uredu LAG-a u Kulturnom domu u Rukavcu. LAG “TERRA LIBURNA” INFO CENTAR je zamišljen kao centralno mjesto za informiranje i educiranje  javnog, civilnog i poslovnog sektora o dostupnim javnim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU sredstvima financiranja za realizaciju njihovih projekata, a s posebnim naglaskom na mjere Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. INFO CENTAR je jedinstveno mjesto gdje ce se provoditi djelatnosti LAG-a s naglaskom na savjetovanje o tijeku i nacinu prijave projektnih prijedloga na otvorene natjecaje za clanove i korisnike usluga LAG-a i provoditi ce se edukacije i informativne  aktivnosti LAG-a i njegovih clanova, Koordinacije LAG-ova PGŽ i drugih bitnih dionika ruralnom razvoja iz raznih sektora. Projekt sufinanciraju Primorsko-goranska županija putem Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu, te Grad Kastav

Opatija