INFORMACIJA GRADONAČELNIKA S KRONOLOGIJOM OKO REKONSTRUKCIJE HOTELA KVARNER

Gradonacelnik Ivo Dujmic vijecnicima Gradskog vijeca Grada Opatije danas  predstavlja Informaciju o rekonstrukciji hotela Kvarner s kronologijom bitnih podataka koji su joj prethodili. S obzirom na javne polemike koje pune medijski prostor zadnjih tjedana,  gradonacelnik je podastrijevši kronologiju zbivanja koje su prethodili rekonstrukciji hotela Kvarner odlucio detaljno informirati i vijecnike, ali i cjelokupnu javnost kako bi se stekla prava slika o posljedici znanoj kao nadogradnja kata na ovom hotelskom objektu, najstarijem na našoj obali Jadrana. Te su cinjenice bitne za informiranje javnosti i gradana, koji moraju i trebaju znati da ova gradska vlast nije krivac za nastalu nadogradnju i da je nije mogla sprijeciti. Iz Informacije o zbivanjima što su prethodila rekonstrukciji hotela Kvarner – „Lov na vještice“ vidljiva je jasno cijela kronologija, a cijelu Informaciju možete pregledati preko linka, u prezentaciji. Oni koji danas pozivaju na lov na vještice, zapravo pozivaju na lov samih sebe, podcrtao je gradonacelnik Dujmic. Ova gradska vlast rekla je svoje odlucno ne upravi LRH, kada su došli sa zahtjevom da bi htjeli dozvolu za nadogradnju kata na mnogim drugim hotelskim objektima u sastavu ove grupacije. Aktualna opatijska vlast odbila je nadogradnje po drugim hotelima LRH. Da se time vodila i ex garnitura na vlasti (u mandatu 2005.-2009.) – Opatija danas ne bi imala ono što ima na vrhu hotela Kvarner, zakljucio je gradonacelnik Dujmic.

Opatija