INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA UREĐENJU KUPALIŠTA SLATINA

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA UREĐENJU KUPALIŠTA SLATINA

Jucer se u uredu Gradonacelnika sastala radna skupina sastavljena od predstavnika Grada na celu sa Gradonacelnikom Ivom Dujmicem, predstavnicima mjesnih odbora Vasanska i Centar II te predstavnika Rivijere kao mogucih koncesionara. Kako je Grad vrlo odlucan u namjeri da se riješi problem pomorskog dobra, odnosno svih plaža koje se protežu na podrucju Grada, pa je tako kao što je to na proljece i najavljeno, jucer razmatrano  rješenje uredenja kupalište Slatina, ciju je izradu narucio Grad. Na sastanku je dogovoreno da bi se konacno idejno rješenje uredenja Slatine trebalo dostaviti do konca godine, te onda od Skupštine Primorsko-goranske županije zatražiti raspisivanje natjecaja za dodjelu koncesije za uredenje i eksploataciju Slatine, jer je koncesioniranje pomorskog dobra u nadležnosti županijske razine.   Takoder je zakljuceno da ce se pripremiti prezentacija projekta za gradane Opatije u vili Antonio o cijem ce se terminu putem medija obavijestiti naknadno.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija