Informacija o objavi javnog poziva za dodjelu potpore malih vrijednosti 2016.

Grad Opatija objavio je danas Javni poziv za financiranje potpora malih vrijednosti na oglasnoj ploci i mrežnim stranicama u skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije i odlukom gradonacelnika o raspisivanju javnog poziva za financiranje potpora malih vrijednosti u okviru slijedecih Programa:   Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju (30.000 kn) Javne potrebe u osnovno školskom  obrazovanju (30.000 kn Javne potrebe u srednje školskom  obrazovanju (30.000 kn) Kulturni amaterizam (30.000 kn) Program: Manifestacije i obljetnice u kulturi cjelokupan preostali iznos (30.000 kn) Program: Potpore aktivnostima drugih korisnika dio od preostalog iznosa (50.000 kn) Javni poziv otvoren je tijekom cijele godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proracunskih sredstava za pojedinu namjenu. Tekst javnog poziva dostupan je preko gore oznacenog linka u nazivu, dok je potreban obrazac dostupan preko linka u tekstu, a i u stalnoj rubrici Obrasci>Ostali obrasci na www.opatija.hr. Potporama malih vrijednosti smatraju se financijske i nefinancijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima tijekom proracunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz podrucja odgoja i obrazovanja, kulture, tehnicke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva te povecanja turisticke ponude povezanog s nekom od prethodnih podrucja, ciji ukupan iznos ne prelazi 10.000 kuna, odnosno do 5.000 kuna za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom  godišnjem planu (što je regulirano Pravilnikom). Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonacelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave, a s korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad u roku osam dana od donošenja odluke potpisuje ugovor o financiranju. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu zatražiti  telefonskim putem, preko brojeva: 680-142, 680-146, 680-145 ili e-mailom na adrese: [email protected], [email protected], [email protected]      

Opatija