Informacija o održanim konzultacijama predstavnika dva najveća vlasnika u Liburnia Riviera Hoteli d.d.

Na sastanku održanom 16. travnja 2014. razmatrana su pitanja razvoja destinacije, investicijskih planova i restrukturiranja društva, radi pronalaženja ravnoteže u osnaživanju društva i interesa zaposlenika i lokalne zajednice. Svi prisutni su suglasni da je potrebno nastaviti raditi na uspješnoj suradnji u razvoju destinacije i  realizaciji zacrtanih investicijskih planova, te je stoga dogovoreno da ce društvo imenovati svog predstavnika u radni tim za izradu Strategije razvoja Grada Opatije, koja se pocela izradivati. Kako je interes lokalne zajednice da se restrukturiranje provodi na socijalno odgovoran nacin, uz uvažavanje dosadašnjeg doprinosa koji su radnici dali u ocuvanju društva,  usuglašen je stav da ce se u slucaju potrebe društva i interesa postojecih radnika za odlaskom, istima ponudi stimulativna otpremnina. Stimulativne otpremnine podrazumijevaju povecanje otpremnina koje su zagarantirane kolektivnim ugovorom za minimalno 50%. Društvo ce u 2014. godini za ove potrebe namijeniti 10,0 mil. kn izvanrednih prihoda ostvarenih po sudskoj presudi iz vremena kad je društvo zbrinjavalo prognanike.  

Opatija