Informacija o plakatiranju i promidžbi tijekom kampanje u 2. krugu izbora za gradonačelnika Opatije

Informacija o plakatiranju i promidžbi tijekom kampanje u 2. krugu izbora za gradonačelnika Opatije

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 25/09, 30/09 i 7/13), Gradonacelnik Grada Opatije,  donosi   ODLUKU   1. Slijedom Odluke Gradskog izbornog povjerenstva Grada Opatije o održavanju drugog kruga glasovanja u izboru za gradonacelnika Grada Opatije dana 4. lipnja 2017. godine, a pozivom na Odluku o komunalnom redu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/09 – procišceni tekst i 5/15) plakatiranje za vrijeme izborne promidžbe obavljati ce se na slijedeci nacin. Izborna promidžba pocinje danom donošenja navedene Odluke te traje zakljucno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 2. lipnja 2017. godine do 24:00 sata. Radi postavljanja plakata na plakatnim površinama Grada Opatije odnosno samostojecim stalcima za plakatiranje sudionici u izborima dužni su se javiti Ustanovi Festival Opatija, Opatija, Zert bb. Naknada za korištenje kao i usluge postavljanja plakata odredene su aktom „Uvjeti najma i korištenja objekta Ljetne pozornice te popratnog sadržaja koje najmoprimcu stoje na rapolaganju i ostalih usluga Ustanove Festival Opatija“. Ustanova Festival Opatija dužna je u slucaju da zahtjevi izbornih stožera u ukupnom smislu prekoracuju broj raspoloživih plakatnih mjesta izvršiti raspored dodjele plakatnih mjesta prema kojemu bi svaki od izbornih stožera dobio na korištenje jednak broj plakatnih mjesta.  Postavljanje plakata izvan utvrdenih lokacija (posebice na zidovima, fasadama, ogradama, vratima, klupama i sl.) predstavlja prekršaj u smislu odredaba Odluke o komunalnom redu te ce Komunalno redarstvo narediti uklanjanje istih, a protiv prekršitelja podnijeti prekršajne naloge. 2. Temeljem Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) javna površina na prostoru ispred gradske tržnice u Opatiji odreduje se kao prostor za postavu štanda do 4 m2 radi informiranja gradana, dijeljenje letaka i slicno. Sukladno Odluci o porezima Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 37/11, 5/12 i 7/13) porez za zauzimanje javne površine za postavu štandova za razdoblje krace od sedam dana iznosi 100 kn za svaka 4 m2 zauzete javne površine dnevno, a za razdoblja duža od sedam dana placa se 20 kn dnevno po m2.

Opatija