INFORMACIJA O PRISTUPNIM CESTAMA NA TUNELSKU CESTU

Na konferenciji za medije bili su nazocni zamjenica opatijskog gradonacelnika  Marina Gašparic, predsjednik Gradskog vijeca Opatije O'Brien Schlaunic, procelnik  UO za prostorno planiranje Grada Opatije  Zdenko Tupanjac i voditelj Tehnickog odsjeka UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije  Raul Degano. Zamjenica opatijskog gradonacelnika Marina Gašparic iznijela je niz podataka koji svjedoce o tome kako se od 2005. u gradskim planovima i proracunima tretirala izgradnja ovih prometnica kako bi javnost imala sve relevantne informacije. Reakcija je to i na prozivke clanova MO Veprinac s prošlotjedne konferencije za medije, na kojima se proziva aktualna vlast što nije izgradila pristupne ceste do cvora Andeli. Gašparic je istakla da je cinjenica  da je bivša gradska vlast 25. studenog 2005. zakljucila ugovor s Plan inženjeringom d.o.o.  Rijeka za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta prometnice Kolavici – Slavici  na iznos od 80.738 kn bez PDV-a. Na 28. sjednici  poglavarstva održanoj  24. sijecnja  2006. donesen je zakljucak o usvajanju idejnog rješenja i obveza da se na osnovu njega  podnese zahtjev za lokacijsku dozvolu, ali da se odustaje od izrade idejnog projekta. Tu se javlja i prvo pitanje: koja je svrha podnošenja zahtjeva za lokacijsku kada se odustalo od izrade idejnog projekta? Placeno je tada, 30.sijecnja 2006.  samo idejno rješenje u iznosu od 42.700 kn Iako se, dakle,  2006. odustalo od izrade idejnog projekta, nastavlja zamjenica gradonacelnika,  u proracunu za 2007.  planirala su se sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 50.000 kn. Zatim se u I. izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2008. sredstva iz 2007. prenose u 2008. u istom iznosu, ali  projekt  se i dalje ne narucuje. U proracunu za 2009. ( koja je bila  izborna godina) opet se planiraju sredstva,  ali sada 100.000 kuna , no – projekt se i dalje ne narucuje. Za sve to vrijeme od 2006. do 2009. još uvijek nije dobivena lokacijska dozvola i svi su svjesni da se ona ne može ni dobiti. Dolaskom nove gradske vlasti,  izmijenjen je proracun u kojem se više ne planira iznos od 100.000, ali ne zato što se ne uvažavaju potrebe mještana, vec zato što nema i nece biti lokacijske. Bitno je naglasiti, da je u prostornom planu iz 2001. ucrtana trasa ceste Slavici-Kolavici. Onda je 2005. napravljeno spomenuto idejno rješenje, ali za trasu sjevernije od trase ucrtane u planu. Uvidjelo se da ona prva, južnija  trasa nije pogodna, pa se zato projektirala trasa sjevernile. Slijede izmjene prostornoga plana, koji stupa na snagu 2007. no u njemu se briše stara trasa, tako da ni jedne nema  ucrtane u planu. Zbog nemogucnosti dobivanja lokacijske dozvole, jer nisu izradeni UPU Slavici i UPU Kolavici, u ožujku 2010. odustalo se od zahtjeva za dobivanje lokacijske dozvole, u protivnom bi zahtjev bio odbijen. Pravo je pitanje zašto se potrošilo 42.700 za dokumentaciju za koju se znalo da se nece moci ishoditi lokacijska dozvola.               Na konferenciji za medije predstavnika MO Veprinac istican je  problem spoja Slavici-Kolavici i rekonstrukcija pristupne ceste Vas-Zatka, iako je iz dokumentacije jasno da se razmatralo samo pitanje spoja Slavici –Kolavici. U svim razgovorima sa Bina Istrom, pa tako i u ožujku ove godine Grad je dobio potvrdu da se vodi racuna o potrebama Slavica koje ce se riješiti izgradnjom novog nadvožnjaka s dvije prometne trake i vece nosivosti. Bina Istra još nije izradila dokumentaciju, jer prethodno mora cekati na donošenje izmjena prostornog plana Primorsko-goranske županije i definiranja statusa cvora Veprinac i povezivanja s Jurdanima. Kada svi ovi prethodni koraci budu napravljeni, tada ce se i Grad Opatija ukljuciti u hodogram sa svojim planovima obnove ili gradnje cesta na tom podrucju. Kako se ne bi ponovilo da se narucuje izrada idejnih rješenja koja se ne mogu realizirati i uvažavajuci  cinjenicu da tunelska cesta postaje autoput, u proracunu za 2013. ce se planirati izrada strucne analize.Ona ce sagledati  ukupno stanje promete problematike cijelog tog podrucja i operativnim planom dati prijedlog mogucih rješenja. U Opatiji postoji i niz drugih cesta koje trebaju obnovu. Gradnja cesta inace je vrlo skupa, pojasnila je Gašparic, i stoga je nužno sagledavati ovu problematiku kroz broj stanovnika pojedinih naselja, tranzitni promet koji se odvija pojedinom cestom, kao i vlasništvom nad zemljištem trase ceste. Konkretno, za spoj Slavici-Kolavici vlasništvo je privatno.  Obecavati nešto napamet nije fer prema stanovnicima, porucila je Gašparic, a to se sudeci po ovoj kronologiji radilo od 2005. do 2009. godine, dok se u stvarnosti  ništa nije dogodilo. Uz to, svi gradski vijecnici dobili su još u lipnju, nakon postavljenog pitanja na GV u svibnju, iscrpan kronološki pismeni odgovor  na isto ovo pitanje.A medu njima su i vijecnici koji predstavljaju MO Veprinac i koji su na to pitanje nedavno sazvali konferenciju za medije.   Celnici gradske vlasti svjesni su realnih prometnih problema koje imaju stanovici Slavica, ali njihovom rješavanju pristupaju profesionalno.      

Opatija