Informacija o sastanku sindikata i djelatnika Dječjeg vrtića Opatija oko koeficijenata za plaće

Informacija o sastanku sindikata i djelatnika Dječjeg vrtića Opatija oko koeficijenata za plaće

Gradonacelnik Ivo Dujmic sudjelovao je na sastanku održanom sa djelatnicima Djecjeg vrtica Opatija u cetvrtak popodne. Tema sastanka bio je sindikalni prijedlog novih koeficijenata. Dogovoreno je da ce predstavnici dvaju sindikata koji djeluju u ovom kolektivu, kao i ostali zaposleni koji nisu clanovi sindikata, pristupiti usuglašavanju oko prijedloga novih koeficijenata za place prema radnim mjestima. Kada ga usuglase, tada ce ga poslati ravnateljici, a ona pak proslijediti clanovima Upravnog vijeca na usvajanje. Potom ce prijedlog Upravno vijece uputiti osnivacu – Gradu Opatiji, koji ce ga razmotriti s financijske strane. Povod svemu je rješavanje višegodišnjeg problema koji egzistira u kolektivu po pitanju osobnih dohodaka ovih djelatnika.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija