Informacija o tematici plaća djelatnika u Dječjem vrtiću Opatija

Informacija o tematici plaća djelatnika u Dječjem vrtiću Opatija

Nakon što su se djelatnici Djecjeg vrtica Opatija obratili gradonacelniku dopisom od 11. travnja, a vezano uz povecanje osnovica njihovih placa, gradonacelnik Ivo Dujmic poslao im je 9. svibnja pisani odgovor, koji u cijelosti prenosimo:           ”  Poštovana ravnateljice,                         temeljem Vaših izracuna o potrebnoj masi placa u odnosu na planiranu masu placa Djecjeg vrtica Opatija za 2017. godinu, koji se odnose na prijedlog novih koeficijenata i prijedlog povecanja osnovice a koje smo zaprimili dana 11.04.2017. godine, zadužio sam Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti da izracuna iznos sredstava koje je potrebno osigurati u proracunu da bi se moglo provesti uskladivanje placa s novim koeficijentima i vecom osnovicom. Prema tome izracunu, u rebalansu Proracuna za 2017. godinu potrebno ce biti osigurati dodatan iznos od 456.000 kuna iz sljedecih izvora: Grad Opatija: 284.400 kn Opcina Lovran: 106.200 kn vlastita sredstva DV Opatija (rezervirana za tu namjenu iz ranijih razdoblja): 65.400 kn   Prijedlog rebalans Proracuna uputit cu novom sazivu, te kada Gradsko vijece usvoji rebalans pristupit ce se izmjeni Kolektivnog ugovora i zakljucenju Sporazuma o osnovici.   S poštovanjem,           GRADONACELNIK                                                                                                   Ivo Dujmic, ing.”  

Opatija