Internetsko savjetovanje za prijedloge oko budućeg izgleda, uređenja i sadržaja na opatijskoj Slatini

Zbog situacije u kojoj se našao aktualni korisnik, tvrtka Rivijera, te problema koji se javljaju sa održavanjem ove plaže, Grad je sada u poziciji da hitno mora naruciti programsko-prostornu studiju kupališta Slatina (sa prostorom Pancere). Po izradi studije, ona ce biti dostavljena Primorsko-goranskoj županiji koja raspisuje natjecaj za izbor koncesionara i dodjelu koncesije za upravljanje kupalištem Slatina. Zainteresirani mogu svoje prijedloge poslati na e mail adresu: [email protected] Prijedlozi se mogu odnositi i na izgled, kao i na sadržaje koji bi se trebali naci na Slatini, a podrucje obuhvata vidljivo je na fotografiji uz ovaj tekst.

Opatija