IZMJENA VOZNOG REDA NA LINIJAMA 35 i 37

Vezano uz dosadašnja iskustava u javnom prijevozu nakon nove organizacije koja je zapocela 01.05.2014.,a uzimajuci u obzir pristigle prijedloge gradana, mjesnih odbora kao i provedenoj analizi broja putnika na pojedinim linijama, stanicama i polascima sastavljen je i na kolegiju gradonacelnika prihvacen prijedlog izmjena voznog reda na linijama 35 i 37  koje se sastoje u slijedecem:   LINIJA 35 (vozni red možete preuzeti klikom na link) Umijesto dosadašnja dva (6,30 i 16,25), uvode se pet polazaka radnim  danom iz Opatije do Zatke bez presijedanja u Veprincu (6,30/9,55/11,55/15,20/16,25) kada linija 35 u Veprincu postaje 34 i nastavlja preko Zatke do Matulji i Opatije.   Umijesto dosadašnja dva (6,55 i 8,20), uvode se cetiri polazaka radnim danom iz Zatke do Opatije bez presijedanja u Veprincu (6,55/8,20/10,00/12,05) kada linija 34 u Veprincu postaje 35 i nastavlja preko Poljana i Icica do Opatije   Polazak iz Zatke u 6,55 koji stiže u Opatiju u 7,25 radnim danom i vikendima produžuje direktno za Rijeku(nema presijedanja i cekanja linije 32) ulicom M.Tita, po trasi linije 32, (putnici koji žele Novom cestom prema Tošini moraju presjedati na poseban polazak sa Slatine u 7,35 koji prometuje samo radnim danom u vrijeme škole)   Poseban polazak sa Slatine u 7,35 Novom cestom preko Voloskog i natrag na Slatinu prometuje samo u vrijeme škole (putnici koji dolaze linijom 35 ukoliko žele Novom cestom prema Tošini moraju na Slatini presjedati na ovaj polazak)   Polazak sa slatine radnim danom u 15.15 pomice se na 15.20 .   Jutarnji polasci iz Veprinca (Zatke) pomaknuti za 5 min unazad kako bi autobus stigao na polazak linije 32 iz Opatije za Rijeku (4,55 na 4;50/5,55 na 5,50) kao i povratak istih iz opatije (5;25 na 5;20/ 6,25 na 6;20).   Prva tri jutarnja polaska iz Veprinca vikendom i blagdanom se uskladuju sa polascima radnim danom (4,50, 5;50, 7,00)   Ukida se vikendom polazak sa Slatine u 20;40 prometuje Novom cestom preko Voloskog i natrag na Slatinu   Ukidaju se stanice kod hotela Milenij i hotela Bristol sa obje strane   LINIJA 37 (vozni red možete preuzeti klikom na link):   Polazak iz Pobri radnim danom (polazak br 35)  subotom (polazak br 23) i nedjeljom (polazak br 18) u 8,10 sati umijesto Laginjinom ulicom prometuje Novom cestom preko Tošine do Slatine Polazak radnim danom iz Rukavca (polazak 33C)  umijesto preko Matulja prometuje preko Pobri i dalje Novom cestom preko Tošine do Slatine (iz Pobri krece u 7,20) Dio polazaka iz Kastva za Opatiju (preko Pobri) pomice se sa 5 minuta naprijed   IZMJENE STUPAJU NA SNAGU 06.09.2014.,

Opatija