Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Opatiju i opcine Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga Grad Opatija, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedece generacije na navedenom podrucju. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektronicke komunikacijske mreže sljedece generacije (Next Generation Access network – NGA mreža) otvorenog pristupa, koja ce osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugorocni, društveni i gospodarski razvitak na podrucju Grada Opatije i opcina Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga. Javnu raspravu provodi NP Grad Opatija u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije pocetka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno odredenih podrucja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja podrucja). Datum otvaranja rasprave: 15.05.2017. Datum zatvaranja rasprave: 16.06.2017. Sve zainteresirani mogu podatke, obrasce i ostale informacije preuzeti sa mrežnih stranica Grada Opatije: www.opatija.hr, Nalaze se u zasebnom baneru, desno na naslovnici.

Opatija