Javna tribina o programu poticanja poduzetništva i obrta – "Poduzetnički impuls 2015."

Javna tribina o programu poticanja poduzetništva i obrta – "Poduzetnički impuls 2015."

Obrtnicka komora PGŽ – Udruženje obrtnika Opatija, Matulji, Lovran  i  M. Draga u suradnji sa  Ministarstvom poduzetništva i obrta,  organizira  javnu  tribinu na temu :   Program poticanja poduzetništva i obrta “Poduzetnicki impuls 2015. ”     Program ce prezentirati predstavnici Ministarstva poduzetnitšva i obrta, pomocnica ministra Zdenka Loncar i predstavnice iz Hamag Bicro-a. U nastavku ce biti prezentirani programi HBOR – a i lokalnih jedinica s podrucja Liburnije a koji se odnose na obrtnike i male poduzetnike. Javna tribina održat ce se  u cetvrtak , 12. ožujka 2015. godine s pocetkom u 16,00 sati u kongresnoj dvorani Vile Antonio u Opatiji , Nazorova 2. Za sve informacije zaintreresirani se mogu obratiti uredu Udruženja obrtnika na tel: 272 – 692,  e-mail; [email protected]    

Opatija