Javno savjetovanja na prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija

Grad Opatija otvara javno savjetovanje na Prijedlog Odluke o nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Djecji vrtic Opatija Clankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) propisano je tko ostvaruje prednost pri upisu djece u djecje vrtice, a da nacin ostvarivanja prednosti  utvrduje osnivac vrtica. Nadalje, clankom 35. stavkom 1. alineja 4. Zakona propisano je da  Upravno vijece vrtica, kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrdenih Zakonom o ustanovama  odlucuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivaca.  Do sada su se ova pitanja rješavala jedinstvenom Odlukom na koju je, kod upisa za svaku pedagošku godinu, a na prijedlog Upravnog vijeca Djecjeg vrtica Opatija, suglasnost davao gradonacelnik. Uzimajuci u obzir u meduvremenu objavljena stajališta Ustavnog suda glede tumacenja nepreciznih odredbi Zakona (tko u ime osnivaca donosi odluke), a u skladu sa istima, potrebno je bilo djelomicno korigirati proceduru na nacin da: Osnivac (Gradsko vijece) donosi odluku o nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u djecji vrtic Upravno vijece utvrduje prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivaca (Gradskog vijeca) Ad 1. U skladu sa navedenim, sastavljen je prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Djecji vrtic Opatija. Prijedlog je sastavljen na osnovi dosadašnjih Odluka i temeljem prijedloga Upravnog vijeca DV Opatija sadržanog u Odluci o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. Takoder, s obzirom na nužnost žurnog pokretanja postupka upisa, predlaže se da odluka stupi na snagu dan nakon njene objave u Službenim novinama. Javno savjetovanje izuzetno je otvoreno je od 17.04.2018. do 25.04.2018.godine buduci je uslijed nužnosti pokretanja postupka upisa djece potrebna žurna procedura za donošenje Odluke. Sve primjedbe i prijedloge na tekst odluke mogu se za vrijeme trajanja savjetovanja uputiti na slijedece kontakte: [email protected] [email protected]

Opatija