Javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Sve primjedbe i prijedloge mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adrese: [email protected]     Obrazloženje Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti   CILJ I SVRHA ODLUKE: Cilj odluke je da se omoguci umirovljenicima, koji nisu u roku propisanom važecom odlukom podnijeli zahtjev, ostvarivanje prva na financijsku potporu, uvažavajuci cinjenicu da je važecom Odlukom propisano da se zahtjevi za financirane dopunskog osiguranja mogu podnijeti do kraja studenog. Buduci da se radi o prvoj godini provedbe cinjenica je da dio umirovljenika koji ostvaruju pravo nije bio upoznat sa rokovima podnošenja zahtjeva, te bi im se ovim prijedlogom omogucili da ostvare pomoc. Uvažavajuci cinjenicu da je dio pomoci vec isplacen svima koji su u roku podnijeli zahtjev kao i uvažavajuci sve one koji su zahtjev podnijeli u roku, svi koji podnesu zahtjev temeljem predloženih izmjena ostvarili bi pravo na polovicu pomoci odnosno 500,00 kuna. Cilj izmjena je takoder da se onemoguci ostvarivanje prava onim osobama koji iskljucivo iz toga razloga mijenjaju prebivalište na podrucje Grada Opatije.   ZAKONSKA OSNOVA: Prijedlog se temelji na clanku 19. Zakona o lokalnoj i podrucnoj samoupravi te clanku 29. Statuta Grada Opatije.   OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Ovim prijedlogom pravo na ostvarivanje pomoci za umirovljenike sa mirovinom do 3.000,00 kuna moglo bi se izuzetno u 2018.godini ostvariti u polovici iznosa pomoci, ako se zahtjev nije podnio do kraja veljace, a se podnese do kraja studenog 2018.godine. Bitno je naglasiti da svi koji ostvaruju pravo po ovom prijedlogu moraju podnijeti zahtjev nakon stupanju na snagu ove odluke buduci se eventualno ranije podneseni zahtjevi, koji su odbijeni jer su podneseni izvan roka, ne mogu uzeti u razmatranje, buduci takva odredba nije bila na snazi.   FINANCIJSKI UCINCI: Proracunom za 2018.godinu vec su osigurana sredstva za namjenu predvidenu ovim prijedlogom. Za provedbu odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.                                               Podnositelji prijedloga: Dušan Mušco i Gordana Grgurina

Opatija