Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

Grad Opatija otvara javno savjetovanje s javnošcu u svezi nacrta Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Javno savjetovanje otvoreno je od 19. veljace do 5. ožujka 2018. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adresu: [email protected]. Kraci rok javnog savjetovanja dan je radi cinjenice što se ova odluka donosi na osnovu rješenja propisanih Odlukom o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koja je donijeta na sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije, održanoj dana 31. sijecnja 2018. godine.  

Opatija