JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU STANOVA U NAJAM

JAVNO SAVJETOVANJE OKO NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU STANOVA U NAJAM

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko nacrta prijedloga Odluke o davanju stanova u najam.   Javno savjetovanje otvoreno je do 28. rujna 2014. godine. Sve prijedloge, sugestije i mišljenja zaineresirani mogu poslati putem maila na adresu helena.masaric@opatija.hr     Obrazloženje: Nakon izgradnje POS-ovih stanova na Matuljskoj cesti na kojoj lokaciji je Grad Opatija kupio 38 stanova radi rješavanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam od 30. sijecnja 2008.g. utvrdene na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Opatije od 22. sijecnja 2008.g. Klasa. 371-05/07-01/02 koja je stupila na snagu 08. veljace 2008.g., a koja je  Odlukom o dopuni Odluke o davanju stanova u najam (SN PGŽ 33/11) utvrdena do njezina konacnog izvršenja, odnosno dodjele stanova svim osobama na toj listi koji na dan dodjele i dalje budu ispunjavali uvjete, nužno je prilagoditi odredbe za ovu tematiku. Kroz prethodni postupak dodjele stanova u najam, kao i aktualnu društvenu situaciju utvrdeno je da postojecu Odluku o davanju stanova u najam treba prilagoditi i izmjeniti na nacin da se prednost pri davanju stana u najam da mladim ljudima koji su zasnovali obitelj u Opatiji, a nemaju riješeno stambeno pitanje, pa su upravo oni dobili odgovarajuce bodove. Takoder, a  obzirom da su slijedom proteka vremena borci antifašistickog rata riješili svoj status – bodovi po toj osnovi su izostavljeni iz odluke. Izvršena su nužna uskladenja s propisima, a kako je postojeca odluka imala pet izmjena i dopuna,  prišlo se izradi novog teksta odluke, a ne izmjenama i dopunama postojece, time da su uz izmjene pojedinih clanaka napomene o promjeni. Više informacija možete doznati klikom na link i  Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija