Javno savjetovanje oko Nacrta prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Javno savjetovanje oko Nacrta prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Javno savjetovanje otvoreno je do 17. studenog 2017. godine. Sve primjedbe, sugestije i mišljenja  zainteresirani mogu poslati putem maila na adresu [email protected]   Obrazloženje:            Nacrtom prijedloga Odluke Grad Opatija nastavlja s politikom poticajnih mjera na nacin da se zakupcima olakšala podmirivanje zakupnine i istovremeno pridonese urednosti ispunjavanja svih obveza prema Gradu.  Predlaže se da se zakupnicima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekuci mjesec u 2018. godini, pocev od mjeseca sijecnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%.           Ukoliko bi se donijela Odluka o umanjenju zakupnine za 10% mjesecno, pod pretpostavkom da svi zakupnici uredno podmiruju svoje obveze, Grad bi mjesecno ostvario manje prihode u iznosu od 71.593,42 kuna ili na godišnjoj razini 859.121,00  kuna.          Iako se radi o smanjenju nenamjenskih prihoda Grada, koja su znacajna, predlaže se donošenje izmjene i dopune Odluke kao jedne od mjera kojima se potice gospodarstvo i ujedno osigurava stabilnost prihoda proracuna.          

Opatija