Javno savjetovanje oko Nacrta prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Javno savjetovanje oko Nacrta prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Javno savjetovanje otvoreno je do 27. rujna 2016. godine. Sve primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja  zainteresirani mogu poslati putem maila na adresu vjera.ljubanovic@gmail.com Nacrtom prijedloga Odluke Grad Opatija nastavlja s politikom poticajnih mjera na nacin da se zakupcima olakšala podmirivanje zakupnine i istovremeno pridonese urednosti ispunjavanja svih obveza prema Gradu.  Predlaže se da se zakupnicima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekuci mjesec u 2017. godini, pocev od mjeseca sijecnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%.             Ukoliko bi se donijela Odluka o umanjenju zakupnine za 10% mjesecno, pod pretpostavkom da svi zakupnici uredno podmiruju svoje obveze, Grad bi mjesecno ostvario manje prihode u iznosu od 71.593,42 kuna ili na godišnjoj razini 859.121,00  kuna. Iako se radi o smanjenju nenamjenskih prihoda Grada, koja su znacajna, predlaže se donošenje izmjene Odluke kao jedne od mjera kojima se potice gospodarstvo i ujedno osigurava stabilnost prihoda proracuna. Više informacija možete doznati klikom na link  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija