Javno savjetovanje oko prijedloga odluke o poticanju u priključivanja građevina na komunalnu infrastrukturu odvodnje

Grad Opatija otvara javno savjetovanje oko Prijedloga odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije. Savjetovanje je otvoreno do 29. sijecnja 2015. a svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, ideje i sugestije slati na e mail adresu [email protected]

Opatija