Javno savjetovanje u svezi nacrta Prijedloga odluke mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Javno savjetovanje u svezi nacrta Prijedloga odluke mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Grad Opatija otvara javno savjetovanje s javnošcu u svezi nacrta Prijedloga odluke mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbacenog u okoliš na podrucju Grada Opatije. Javno savjetovanje otvoreno je od 19. veljace do 5. ožujka 2018. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adresu: info@opatija.hr. Kraci rok javnog savjetovanja dan je radi cinjenice što se ova odluka donosi na osnovu rješenja propisanih Odlukom o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koja je donijeta na sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije, održanoj dana 31. sijecnja 2018. godine.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija