JVP Opatija dobila priznanje za projekt GIS Cloud tehnologija u upravljanju zaštitom od požara

Hrvatski institut za urbanu sigurnost i casopis „Zaštita“ dodijeli su priznanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija za projekt GIS cloud tehnologija u upravljanju zaštitom od požara. Priznanje je na desetoj medunarodnoj konferenciji Sigurnost gradova SIGG 2018. koja se održava u Splitu 22. i 23. ožujka uruceno zapovjedniku JVP Opatija Gordanu Filinicu. Konferencija se održava  u organizaciji Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost i medijskog pokroviteljstva casopisa Zaštita, tvrtke Tectus d.o.o. Najnovija tehnologija koju koristi JVP Opatija GIS Cloud omogucava pristup u bilo kojem trenutku, s bilo kakvih uredaja. Ona snažno unaprjeduju proces provedbe preventivnih mjera zaštite od požara i predstavlja jednu od prvih primjena najmodernijih IT aplikacija Cloud tehnologije. Sastoji se od niza aplikacija koje omogucuju prikupljanje podataka s terena u realnom vremenu, uredivanje i ažuriranje prostornih informacija, te upravljanje njima na terenu, a aplikacije omogucuju i dijeljenje tih podataka sa suradnicima i grupama korisnika. Korištenje aplikacije je jednostavno, te se sustavu može lako pristupiti putem smart uredaja.    

Opatija