JVP Opatija potpisala novi Kolektivni ugovor s osnivačima

JVP Opatija potpisala novi Kolektivni ugovor s osnivačima

U uredu gradonacelnika Opatije prije podne u petak, 9. rujna  potpisan je novi Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija. Trenutno važeci kolektivni ugovor koji je potpisan 19. rujna 2012. godine sa cetiri pripadajuca aneksa, sklopljen je na razdoblje od dvije godine, uz mogucnost produženja na dodatne dvije godine. Kako razdoblje važenja Kolektivnog ugovora istice, predstavnici suosnivaca, gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, nacelnici opcina Mošcenicka Draga, Matulji i Lovran – Ratko Salamon, Mario Cikovic i Alan Sankovic te zapovjednik vatrogasne postrojbe Gordan Filinic u ime poslodavca s jedne strane i Sindikat vatrogasaca Rijeka s druge strane, ciji je predstavnik Marinko Brncic danas su potpisali ovi Kolektivni ugovor, oko cijeg teksta su se prethodno uskladili.   Obzirom da u dosadašnjoj  primjeni nije bilo problema, na zadovoljstvo potpisnika, isti sadržaj se preuzima za naredno razdoblje važenja. Gradonacelnik Ivo Dujmic naglasio je da su vatrogasci naš brend, i da je suradnja s njima na zavidnome nivou, u svakoj potrebnoj prilici, što su naglasili i ostali nacelnici nazocni na potpisivanju ugovora. Gradonacelnik Dujmic  detaljnije je objasnio elemente novog Kolektivnog ugovora. Primjerice, materijalna prava svih korisnika proracuna ujednacena su pregovorima koji su vodeni krajem 2015. godine. Osnovica za obracun place koja je radnicima JVP- a Opatija bila umanjena za 3%  u 2013., 2014. i 2015. godini, kao doprinos radnika prilikom nepovoljnije situacije u kojoj se našlo cijelo gospodarstvo, u 2016. godini “oporavljenim proracunom” osigurana su sredstva da se vrati na iznos prije umanjenja. Zbog specificnosti vatrogasne djelatnosti u Kolektivni ugovor unesene su novine, sukladno prijedlozima samih radnika.   Primjerice, IV. aneksom u sijecnju 2016. g. iskorištena je zakonska mogucnost prekovremenog rada u trajanju dužem od 180 sati godišnje za pojedinog radnika, najviše do 250 sati godišnje, kada je u sezoni požara potrebna raspoloživa radna snaga u puno vecem obimu; Propisana je “stimulativna” otpremnina koja bi se ponudila radniku cim stekne prve uvjete za mirovinu, cime se želi dodatno poboljšati efikasnost vatrogasne postrojbe pomladivanje kadra koji objektivno može uspješnije savladati opasne intervencije. Zatim, pravo radnika na  jednokratnu pomoc u slucaju bolovanja dužeg od 90 dana koje je uzrokovano psihickim poremecajem. Isplata 10 % satnice redovnog rada za sat pasivnog dežurstva, što je do sada vrijedilo samo za protupožarnu sezonu, ubuduce se priznaje za pasivno dežurnu smjenu, u iznosu od 5% satnice redovnog rada, koja zamjenjuje službujucu smjenu a sukladno rasporedu koji utvrdi zapovjednik. Novi Kolektivni ugovor važi do 4. veljace 2018. godine (uz mogucnost produženja na još dvije godine), kao i kolektivni ugovori koje je Grad sklopio sa ustanovama, iz razloga vodenja istovremenih pregovora i postizanja ujednacenosti u pravima.      

Opatija