KATASTRU POTREBNI KADROVI KROZ PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Iz Državne geodetske uprave,  Podrucni ured za katastar Rijeka — Odjel za katastar nekretnina Opatija,  obavještavaju zainteresiranu javnost da je u Državnoj geodetskoj upravi u tijeku izrada Plana prijma osoba na strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu, s namjerom da se u 2014. godini što prije zapocne sa samim osposobljavanjem. Za podrucje Odjela za katastar nekretnina Opatija, predvideno je zapošljavanje dva izvršitelja: – strucni referent za geodetske poslove (SSS geodetske struke) – strucni referent za katastarske poslove (SSS društvene ili tehnicke struke). Na strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mogu se primiti osobe bez radnog iskustva, tj. osobe koje nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju. Osobe se mogu primiti u državno tijelo na strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju vježbenickog staža (12 mjeseci) te iste nisu državni službenici. Pritom trebaju, prije podnošenja prijave, biti prijavljene kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje mjesec dana.  

Opatija