KOLEGIJ GRADONAČELNIKA O MJERAMA KOJE BI UBLAŽILE EFEKT NA PODUZETNIKE ZBOG ULASKA GRADA U SUSTAV PDV-A

Na danas održanom kolegiju gradonacelnika Opatije Ive Dujmica i njegovih zamjenika Marine Gašparic i Fernanda Kirigina sa procelnicima upravnih odjela gradske uprave raspravljalo se o nizu pitanja, medu kojima i o mjeri za ublažavanje  posljedica kod privatnog sektora zbog ulaska Grada u sustav PDV-a. Ulazak jedinica lokalne samouprave u sustav PDV-a  od sijecnja ove godine zakonska je obveza. S obzirom da bi efekti ove  najnovije zakonske implementacije mogli negativno utjecati na sektor poduzetništva, osobito onog dijela koji nisu u sustavu PDV-a, pa i ne mogu racunati na povrat uplate tog poreza, Grad Opatija razmatrao je moguce mjere za ublažavanje toga efekta, kako je i najavljeno na sastanku održanom sa clanovima Udruženja obrtnika prije dva tjedna.  Gradskom vijecu uputit ce  prijedlog odluke s mjerom koja bi mogla pomoci opatijskim poduzetnicima i pritom izjednaciti položaj i onih poduzetnickih subjekata koji su u sustavu PDV-a i onih koji nisu u njemu. U obrazloženju prijedloga ove odluke navodi se da uvažavajuci  cinjenicu otežanih uvjeta poslovanja naših zakupnika,posebice malih poduzetnika, kao i radi ujadnacavanja uvjeta poslovanja, predlaže se da se zakupcima koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, odobri popust ugovorene zakupnine za 28 posto za tekuci mjesec u 2014. godini pocevši od veljace, ali pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust. Na ovaj nacin troškovi zakupa  za tzv. uredne platiše bili bi jednaki za zakupce koji su u sustavu, kao i za one koji nisu u sustavu PDV-a. Takoder je na kolegiju  gradonacelnika razmatrana inicijativa clanova Udruge  dragovoljaca i veterana Domovinskog rata da se braniteljima, veteranima, dragovoljcima Domovinskog rata pomogne u postupku legalizacije bespravnih objekata na nacin da  Grad ovom dijelu populacije koji podnose zahtjev za legalizaciju, pritom umanji komunalni doprinos. Tako ce se pred vijecnicima Gradskog vijeca Opatije naci i prijedlog odluke u varijanti da se  za objekte koje oni legaliziraju, a koji su ukupne bruto površine do 400 m2 i moraju biti namijenjeni stanovanju ili poljoprivrednoj obradi – smanjuje iznos za placanje komunalnog doprinosa za 90 posto. Kako je rijec o ljudima koji su u kriticnim trenucima za zemlju, u vrijeme Domovinskog rata, bez razmišljanja i kalkulacija odlucili  staviti na raspolaganje  svoje psihofizicko zdravlje, pa i svoj život, današnje društvo te vrijednosti i žrtvu treba konkretno uvažiti, smatraju u opatijskoj gradskoj upravi. Uz to, razgovaralo se i o projektu e-županija, koji ce se takoder naci na klupama vijecnika kao tocka dnevnog reda naredne sjednice Gradskog vijeca. Rijec je o projektu koji osmišljava razvoj i povezivanje širokopojasne mreže na podrucju gradova i opcina županije, uz prethodnu njihovu suglasnost te ukljucivanje u ovaj projekt.  

Opatija