Kolegij gradonačelnika raspravljao o polugodišnjem izvršenju proračuna

Kolegij gradonačelnika raspravljao o polugodišnjem izvršenju proračuna

Na jucer održanom kolegiju gradonacelnika i zamjenika gradonacelnika sa procelnicima gradskih upravnih odjela raspravljalo se o izvješcu o izvršenju Proracuna Grada Opatije u prvom polugodištu. Iz izvješca je vidljivo da su prihodi ostvareni u prvih šest mjeseci o.g. u blagom porastu u odnosu na planirane, dok su rashodi zadržani u granicama plana. Gradonacelnik Dujmic izrazio je zadovoljstvo rezultatima izvršenja proracuna u prvoj polovici godine, kao i cinjenicom da je, što je poznato, opatijski gradski proracun stabilan, a sve proracunske stavke u granicama planiranih. Rezultat je to svakako i odgovornog odnosa svih korisnika proracuna (ustanova, tvrtki itd.) prema proracunskim rashodima, odnosno njihovog pridržavanja financijske discipline u raspolaganju sa proracunskim sredstvima. Grad Opatija takoder promptno izvršava sve svoje proracunske obveze, receno je na kolegiju. Stanje zaduženosti proracuna iznosi 5,4 posto, dok je maksimum zaduženosti koji zakon dopušta – 20 posto zaduženosti proracuna, iz cega je vidljivo da je razina zaduženosti opatijskog proracuna na nižoj razini. S obzirom na društvena kretanja i elemente ekonomskih pokazatelja u zemlji koji ukazuju na loše gospodarsko stanje – i dalje je na snazi odluka da se svi proracunski korisnici trebaju ponašati odgovorno i disciplinirano kada su proracunska sredstva u pitanju, odnosno biti racionalni u svome poslovanju, kao i do sada. Na jucerašnjem kolegiju sudionici sastanka upoznati su i sa podatkom da je Grad isplatio 2,6 milijuna kuna temeljem presude drugostupanjskoga suda u jednom dugogodišnjem sporu koji se vodio još od pocetka devedesetih godina.Ucinjeno je to i kako bi se izbjegli dodatni visoki troškovi ovršnog postupka. Dugotrajnost sudskih sporova i neizvjesnost ishoda neminovno utjece i na planirane gradske budžete.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija