Kolektivna sadnja drveća pod nazivom "Zasadi drvo, ne budi panj"

Dana 27.10.2019. godine se u Gradu Opatiji provodi gradanska inicijativa “Zasadi drvo, ne budi panj”, a u sklopu dana kolektivne svijesti sadnje drveca u Republici Hrvatskoj. Naime, radi se o suradnji službi Grada Opatije i gradana volontera u kojoj se nastoji nadomjestiti dio zelenila Grada Opatije koje je dotrajalo zbog proteka vremena, vremenskih nepogoda ili bolesti. Naime, uz gradane volontere strucnu pomoc pruža i trgovacko društvo PARKOVI d.o.o. u vidu strucnih savjeta, pripreme terena, ustupanja opreme i sl. Lokacije sadnje i biljni material koji ce biti upotrebljen pretohdno su dogovoreni u sinergiji predstavnika gradanske inicijative, nadležnog konzervatorskog odjela, trgovackog društva PARKOVI d.o.o. te Grada Opatije. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima na sudjelovanju i angažmanu. Volonteri koji se nisu prijavili u ovu akciju mogu se još uvijek ukljuciti kontaktom prema predstavnici gradanske inicijative Dr.sc. Nevi Slani (kontakt putem društvene mreže Facebook ili kontaktima poznatima gradskoj upravi koje se nece ovdje javno objavljivati radi zaštite privatnosti).

Opatija