Konačna bodovna lista prijavljenih na natječaj Projekt povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Opatiji

Konačna bodovna lista prijavljenih na natječaj Projekt povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Opatiji

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/09, 30/09 i 07/13) i Zapisnika o konacnoj bodovnoj listi Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natjecaj za prikupljanje ponuda fizickih osoba za subvencioniranje projekta povecanja energetske ucinkovitosti obiteljskih kuca u Opatiji, gradonacelnik Grada Opatije donosi ZAKLJUCAK o utvrdivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije za Projekt EnU 2014.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija