KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Utvrdena je konacna Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam Grada Opatije. Podjsecamo na kronologiju, da je 27. listopada 2014. bio raspisan Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, koji je bio otvoren 30 dana, odnosno do 26. studenoga 2014. Ukupno je na ovaj poziv pristiglo 116 zahtjeva, od kojih u roku 114, a izvan roka 2 zahtjeva. U odnosu na pravovremene pristigle zahtjeve, pregledana je dokumentacija u cilju utvrdivanja elemenata za bodovanje i izvršeno je bodovanje sukladno Odluci o davanju stanova u najam („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 30/2014). Utvrdeno je da 17 podnositelja zahtjeva ne ispunjavaju uvjete za uvrštenje na Listu. Gradonacelnik je na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam, 2.veljace 2015.g., utvrdio Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, koji je bio objavljen na web stranici Grada Opatije i oglasnoj ploci 4. veljace 2015.g. Podnositelji zahtjeva mogli su dati pisani prigovor na Prijedlog liste reda prvenstva u roku od 8 dana po njenom isticanju na oglasnoj ploci Grada Opatije. U otvorenom roku pristiglo je 15 prigovora od kojih je 4 prigovora prihvaceno. Po prijedlogu Povjerenstva za davanje stanova u najam, gradonacelnik je 25. veljace.2015.godine utvrdio Konacnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam koja se objavljuje na oglasnoj ploci Grada Opatije i web-stranici Grada Opatije. Konacna lista reda prvenstva stupa na snagu slijedeceg dana od dana objave na oglasnoj ploci i utvrduje se za vrijeme od 4 godine.

Opatija