Konstituirano VMO Opatija – Tošina

Jucer je konstituirano Vijece mjesnog odbora Opatija – Tošina. Izabrani clanovi Vijeca mjesnog odbora su Antonija Manestar, Marijana Crnkovic, Adriano Ukovic i Geri Smokvina (SDP) te Predrag Wolf (HDZ). Clanovi VMO Opatija- Tošina su jednoglasno, sa pet glasova prisutnih vijecnika, za predsjednicu izabrali Antoniju Manestar. Antonija Manestar je zahvalila na ponovnom povjerenju koje je dobila na izborima za VMO Tošina. U kracoj raspravi oko odvoza otpada s podrucja Tošine predsjednica VMO-a Manestar je pohvalila rad Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije po pitanju rješavanja poteškoca s odlaganjem i odvozom otpada. Postavila je i pitanje može li se ostatak sredstava koji je mjesnom odboru preostao u ovoj godini utrošiti za komunalne akcije, na što je gradonacelnik odgovorio da  za to imaju vremena do kraja ove godine jer se ona ne mogu prenositi u sljedecu godinu.

Opatija