Kvaliteta mora pred Slatinom: more dobro, osim u zapadnom dijelu kod potoka Vrutki

U uredu opatijskog gradonacelnika danas je održana konferencija za medije na kojoj je javnost izvješcena o novostima u mjerenjima kvalitete mora pred Slatinom.   Na konferenciji su bili nazocni opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, ravnatelj Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo PGŽ prof.dr.sc. Vladimir Micovic, dr.med. , voditeljica Odsjeka mikrobiologije okoliša Zdravstveno-ekološkog odjela dr.sc. Darija Vukic Lušic, dipl.san.ing., procelnik  UO za komunalni sustav Grada Opatije Miljenko Ujcic, te Ervino Mrak, direktor tvrtke Komunalac. Rezultati petog ciklusa mjerenja kvalitete mora provedenog 22. srpnja pokazali su da je more pred Slatinom dobre kvalitete, osim na krajnjem zapadnom dijelu gdje je u potoku Vrutki uoceno da u kontinuitetu od tri dana ne zadovoljava stroge mikrobiološke kriterije, pa je ovaj dio dobio crvenu oznaku. Rijec je o mikrolokaciji gdje se kupanje ne preporuca, pa je stoga na toj tocki istaknuta i tabla zabrane kupanja, a sama mikrolokacija oznacena je. Prema rijecima Micovica, ravnatelja NZZJZ-a PGŽ, radi se o tipicnom onecišcenju iz šireg zaleda Opatije. Rezultati uzorkovanja mora pokazuju da je u ostalim dijelovima more dobre kvalitete. Prema rijecima voditeljice Lušic, vec 27. srpnja rezultati novih uzorkovanja pokazali su da je i na ovoj tocki došlo do poboljšavanja, tj. tocka je postala zelena, no iz preventivnih razloga ostaje tabla o zabrani kupanja na spomenutom krajnjem dijelu Slatine. Monitoring se nastavlja i dalje. Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic naglasio je da hotelske kuce nastavljaju ili vec okoncavaju sanaciju kanala gdje su uoceni manji nedostaci. No, naveo je i kako ce se svi subjekti u zaledu morati prikljuciti na magistralnu kanalizacijsku mrežu, u koju je investiran znacajan novcani iznos, o cemu ce na jesen donijeti i adekvatnu odluku, upravo kako bi se prevenirali slicni, moguci izvori onecišcenja. I ekipe Komunalca angažirane su u mjerenjima kvalitete mora i traženju uzroka prekoracenja dozvoljenih mikrobioloških vrijednosti, pa su tako „procešljali“ i kopneni i morski dio, ispitujuci i podzemne kanale. Direktor Komunalca Ervino Mrak naveo je i jedan zanimljiv podatak do kojeg se pritome došlo: da je na podrucju od Lovrana do Voloska, na više lokacija ponovo videna – periska, nakon što  u tom dijelu akvatorija ovaj oblik morskog života 30 godina nije bio uocen.  

Opatija