LRH U POSLOVNOM PLANU PREDVIDIO OBNOVU HOTELA IČIĆI

Liburnia Riviera Hoteli d.d. u Poslovnom je planu za razdoblje 2016. – 2020. kao investicijski projekt za realizaciju u 2016. i 2017. godini predvidio izgradnju hotela Icici sa 180 soba, stoji u informaciji uprave LRH d.d. objavljenoj na stranicama Zagrebacke burze. Rijec je o Poslovnom planu tvrtke koji je prezentiran na sjednici Nadzornog odbora LRH d.d. održanoj 8. prosinca, a koji su clanovi NO-a i prihvatili. Prilikom razdvajanja hotelske kompanije na tzv. cavtatski odnosno liburnijski dio ranije tijekom ove godine, najavljivana su bila  viša investicijska ulaganja u objekte na podrucju Liburnije. Ranije najave uprava LRH sada je ugradila u planirano poslovanje, pa u tom kontekstu gradonacelnik Ivo Dujmic pozdravlja plan prema kojem opatijski LRH namjerava investirati u hotel Icici, na nacin da ce se prvo srušiti dotrajali objekt hotela, a godinu kasnije na istoj lokaciji izgraditi novi hotel kapaciteta 180 soba. Jace investiranja u objekte na liburnijskom podrucju u skladu je i sa interesima i ocekivanjima suvlasnika LRH d.d. –  Grada Opatije i triju opcina – koje su u LRH d.d. zadržale vlasnicki paket dionica s ciljem zalaganja za dinamicniji razvoj opatijskog LRH, upravo kroz znacajnije pokretanje investiranja. Novi investicijski ciklus  treba rezultirati kvalitetnijim sadržajima i podizanjem ukupne razine turisticke ponude na liburnijskoj rivijeri. Uredenje ili izgradnja novih objekata uvjetovat ce i potrebu za novim zapošljavanjem što otvara važnu perspektivu, posebno za mlade ljude.  

Opatija