Medarić i Dujmić na 3. Konferenciji predsjednika regija i gradonačelnika Kine i zemalja srednje i istočne Europe

Medarić i Dujmić na 3. Konferenciji predsjednika regija i gradonačelnika Kine i zemalja srednje i istočne Europe

Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic i zamjenica župana Marina Medaric sudjelovali su na 3. Konferenciji predsjednika regija i gradonacelnika u kineskom gradu Ningbo. Primorsko-goransku županiju i Opatiju predstavili su kao regiju i grad otvorenu za suradnju s kineskim investitorima i turisticku destinaciju otvorenu za kineske turiste. Gradonacelnik Dujmic u svojem je obracanju sudionicima Konferencije, medu kojima su bili predstavnici država srednje i istocne Europe te nekoliko kineskih pokrajna i gradova, naglasio da je povezanost Opatije i Primorsko-goranske županije s Kinom vidljiva u konkretnim programima i projektima kao i brojnim prijateljstvima sklopljenim s kineskim gradovima i regijama. Zamjenica župana Marina Medaric podsjetila je na prijateljstvo Primorsko-goranske županije  s kinskom pokrajnom Liaoning kao i na prijateljske gradove Rijeke, dviju kineskih luckih gradova Daliana i Ningboa. Kroz filmove o Opatiji i županijski film “Regija u pokretu”, sudionici konferencije i slikom su upoznali Primorsko-goransku županiju. Bili su posebno zainteresirani za koncept suradnje opatijske Thalassotherapije s majstorima tradicionalne kineske medicine, a gradonacelnik Dujmic istaknuo je i postojanje programa ucenja kineskog jezika na Fakultetu za hotelski i turisticki menadžment u Iki koji je pokrenut u sklopu Programa cjeloživotnog ucenja. Naglasio je i cinjenicu da gosti iz Kine u Opatiju dolaze u vrijeme posezone i predsezone. Godišnje je to 16 tisuca nocenja. Osim toga, uspješna suradnja s Veleposlanstvom Kine u Hrvatskoj koje pomaže u promociji cijeloga Kvarnera na kineskom tržištu, Opatiji iz godine u godinu dovodi sve više kineskih gostiju, rekao je Dujmic. Konferencija je bila prigoda za predstavljanje država koje su povezane prometnim pravcima s Kinom, tocnije najvecom kineskim lukom Ningbo. Sudionici su dali svoje videnje suradnje lokalnih i regionalnih proizvodnih kapaciteta u kontekstu medunarodne gospodarske suradnje.

Opatija