Mjere i aktivnosti za poboljšanje učinkovitosti rada gradskih tvrtki i ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Grad Opatija

Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic je u novom mandatu, kojeg su mu povjerili gradani, uputio pismo direktorima i ravnateljima gradskih tvrtki i ustanova kojih je osnivac ili suosnivac Grad Opatija, u kojem je naglasio da ce nastaviti zajedno s njima poduzimati mjere i aktivnosti na poboljšanju ucinkovitosti rada, kako gradske uprave, tako i tih ustanova i trgovackih društava.             Dakle, u cilju  daljnjeg unapredenja koordiniranosti lokalnog javnog sektora Grada Opatije, nastavlja se s dosadašnjom praksom da su  u cilju racionalizacije u poslovanju, smanjivanja troškova i koordiniranog djelovanja svih subjekata, prije svakog novog zapošljavanja direktori i ravnatelji gradskih tvrtki i ustanova dužni zatražiti prethodnu suglasnost Grada, kao osnivaca društva. Gradonacelnik je naglasio da mu pri tome nije namjera dirati u  diskreciono pravo direktora odnosno ravnatelja na odabir kandidata.              Pritom je, kao i vec više puta do sada,  naglasio da se u svim društvima i ustanovama, kojih je osnivac ili suosnivac Grad Opatija, kao i gradskoj upravi, moraju  uciniti maksimalni napori da se preraspodjelom poslova i boljom organizacijom rada postigne efikasnost i ucinkovitost u radu, bez novog zapošljavanja,  prvenstveno u administraciji, odnosno da se iznimno, tek ukoliko netko od radnika odlazi, zaposli novi radnik.  Ujedno je gradonacelnik pozvao direktore i ravnatelje da mu u roku od 8 dana dostave  svoje prijedloge unapredenja poslovanja.                                                                                                

Opatija