Mladi iz Hrvatske i Slovenije donijeli Manifest mladih Občine Ajdovščina, Grada Crikvenice, Občine Kidirčeva i Grada Opatije

Mladi iz Hrvatske i Slovenije donijeli Manifest mladih Občine Ajdovščina, Grada Crikvenice, Občine Kidirčeva i Grada Opatije

U Opatiji se od 29. do 31. svibnja održavao posljednji edukativni modul u sklopu projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ sufinanciranom iz EU programa „Mladi na djelu“. Mladi iz cetiri grada, Ajdovšcine, Crikvenice, Kidriceva i Opatije, su prezentirali što su u proteklih godinu dana tijekom projekta naucili te prenijeli svoje poruke i ideje predstavnicima izvršne vlasti svojih gradova. Susret s gradonacelnicima održao se u vijecnici Grada Opatije u subotu, 31. svibnja. Na susretu su sudjelovali gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, gradonacelnik Opcine Ajdovšcina Marjan Poljšak, zamjenica gradonacelnika Grada Crikvenice Silvia Crnic i zamjenik gradonacelnika Opcine Kidricevo Milan Strmšek. Mladi su im iznijeli svoj Manifest u kojemu su sabrali smjernice i ocekivanja za lokalne politike prema mladima u deset podrucja. Tih deset podrucja javnih politika predstavljaju mogucnosti za rješavanje problema s kojima se susrecu mladi. Radi se o problemima koji se odnose na posljedice nedovoljnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja politickih odluka, neinformiranost mladih, ne/organiziranje mladih. Zatim, radi se o problemima koji se odnose na organiziranje slobodnog vremena mladih, a posebno kulturnih aktivnosti, problemima nezaposlenosti, nedovoljne mobilnosti, nemogucnosti osamostaljenja (stambene politike), neadekvatne prometne povezanosti i neuravnoteženog razvoja te problema zaštite okoliša i nedovoljne ukljucenosti mladih u institucionalno sudjelovanje mladih u javnim poslovima. Upravo u rješenjima koje mladi nude moguce je ostvariti suradnju s predstavnicima gradskih uprava i drugih izabranih politickih tijela, zapoceti dijalog. Naime, sudionici projekta su tijekom rada u aktivnostima stjecali znanja i vještina iz podrucja javnog zagovaranja interesa mladih, kako bi se osnažili za provedbu “strukturiranog dijaloga”, metode konzultacije koja se provodi u EU vec duže vrijeme. Cilj projekta je unapredenje sudjelovanja mladih u politickom i društvenom životu zajednice te poboljšanje njihovog položaja u društvu u sklopu postojecih zakonskih okvira i europskih praksi.  Mladi iz sva cetiri grada su se složili da tih deset tocaka predstavljaju njihove zajednicke interese, a gradonacelnici i zamjenici gradonacelnika su potvrdili da Manifest doista kvalitetno odražava potrebe i interese mladih. Manifest ce biti svecano potpisan u sva cetiri grada u lipnju. Nakon predstavljanja Manifesta, mladi iz svakoga grada su gradonacelnicima i zamjenicima gradonacelnika predstavili svoje specificne potrebe i probleme koje su uocili u svojim gradovima, te rezultate rada na projektu u proteklih godinu dana – svoje prijedloge rješenja najvecih problema i barijera s kojima se susrecu mladi. Ajdovšcina je tako predstavila svoj prijedlog izrade Pravilnika o stipendiranju, Crikvenica prijedlog osiguravanja prostora za mlade,Doma za mlade, Kidricevo prijedlog umrežavanja mladih sa šireg podrucja opcine s ciljem zajednickog djelovanja na podrucjima od interesa za mlade, a Opatija prijedlog oživljavanja kulturnog života grada kroz rad mladih umjetnika, u smjeru osnivanja kreativno-poduzetnickog inkubatora. Za potrebe provedbe kampanja, mladi su izradili i promidžbene materijale – plakate, letke i majice koje su podijelili gostima. Ideje mladih naišle su na pozitivne reakcije te su ih podržali svi predstavnici izvršne vlasti isticuci kako ih smatraju realnima i ostvarivima. Pozdravili su ovaj nacin otvaranja dijaloga te pozvali mlade da razrade svoje ideje obecavši im potrebnu potporu i pomoc. Istaknuto je kako bi mišljenje mladih o raznim temama trebalo biti ukljuceno u strategiju razvoja svakoga grada jer se za njih, u konacnici, strategije i rade. Voditeljica projekta Marta Bercic je na kraju susreta zahvalila svim trenerima koji su educirali i savjetovali mlade i službenike gradova na sva cetiri modula u sklopu projekta, svim mladima, službenicima iz gradskih uprava i clanovima gradskih vijeca koji su sudjelovali u projektu i pridonijeli postizanju strukturiranog dijaloga izmedu mladih i tijela javne vlasti. Rezultati projekta bit ce prikazani u Prirucniku za mlade koji ce biti tiskan u lipnju na hrvatskom i slovenskom jeziku te dostupan na web stranicama gradova i savjeta mladih sva cetiri grada. Projekt je zapoceo pripremnim sastankom 13. rujna 2013., a traje do kraja lipnja 2014. U sklopu edukativnog modula, sudionici projekta su razgledali Volosko i Opatiju te, a domacini su za goste organizirali i panoramsku vožnju brodom kako bi sudionici mogli dobiti cjelovitu sliku Opatijske rivijere. 

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija