Mladi učili o metodama zagovaranja javnog interesa mladih i izradi kampanje u nastavku projekta “Mladi u zajednici bez barijera”

Drugi edukativni modul u sklopu projekta “Mladi u zajednici bez barijera”, kojeg financiraju sredstva EU, odnosno Agencija za mobilnost i programe EU, iz Programa mladi na djelu (YIA), Akcija Demokratski projekti mladih te Grad Opatija i Grad Crikvenica održao se u slovenskoj Ajdovšcini od 20. do 22. ožujka 2014. godine. Mladi iz Opatije, Crikvenice, Kidriceva i Ajdovšcine su uz pomoc strucnih trenera kroz razlicite radionice ucili o izradi nacrta kampanje i zagovaranju interesa mladih. S mladima su o kampanji ucili i clanovi predstavnickih tijela sva cetiri grada, kao i djelatnici iz tih gradova, kako bi se kroz neformalnu edukaciju približili jedni drugima, pronašli bolje nacine razumijevanja i ucenja dijaloga. Edukaciji u Ajdovšcini prethodile su radionice i javne tribine provedene u sva cetiri grada kako bi mladi definirali najvece probleme koje žele riješiti u svojim lokalnim zajednicama. Na temelju tih problema na ovome su modulu razradili nacrte kampanja te simulirali prezentaciju kampanje ciljanim skupinama u svojim zajednicama (gradonacelnicima, mladima, poduzetnicima). Ovisno o specificnostima sredina iz kojih dolaze, mladi su kroz timski rad i uz pomoc iskusnih trenera u radu s mladima iz Slovenije, Tadeje Mesojedec i Maria Plešej, detaljno razradivali hodogram kampanje. Tako su ucili kako jasno definirati problem (temu) kampanje, kako odrediti ciljane skupine koje su obuhvacene kampanjom, procjenjivali najbolje metode i alate za izradu kampanje i zagovaranja, oblikovali slogan – poruku koju ce koristiti u kampanji te definirali aktivnosti (zadatke) koje moraju realizirati ne bi li proveli uspješnu kampanju. Znanja i vještine stecene na ovom modulu ce primijeniti u svom radu, nakon povratka u svoje gradove. Sudionici ce dalje razraditi nacrte svojih kampanja te nastojati provesti kampanju u svom gradu. Sljedeci modul održat ce se koncem travnja u Kidricevu (Slovenija), a dotad sudionici imaju zadatak predstaviti svoje probleme ciljanim skupinama u svojim gradovima te poceti s provedbom kampanje. Tema sljedeceg modula bit ce unaprijedenje komunikacijskih vještina, javnog nastupa i vodenja dijaloga s predstavnicima raznih dionika koji su ukljuceni u kampanju (razlicitih skupina, medija i dr.), ali i onima koji sudjeluju u procesima politickog odlucivanja, poput gradonacelnika, predsjednika gradskih vijeca i drugih politickih predstavnika te osobama i skupinama koje mogu utjecati na promjene. Završni modul u sklopu projekta održat ce se u Opatiji koncem svibnja gdje ce mladi “sjesti za stol” s lokalnim dužnosnicima i javnosti te iznijeti probleme mladih o kojima su i vodili kampanju.    

Opatija