Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochilda

Danas i sutra u Opatiji se održava 1. susret Nacionalnog foruma djecjeg vijeca Eurochilda. Obzirom da je Društvo Naša djeca Opatija koordinator projekta za Hrvatsku, u partnerstvu sa Savezom DND-a Hrvatske, Opatija je ugostila dvadesetak djece i njihovih voditelja  iz Nove Gradiške, Jastrebarskog, Varaždina, Preloga, Zaboka, Velike Gorice i Cabra. Na otvorenju susreta Nacionalnog foruma sudionike je pozdravio djecji gradonacelnik Grada Opatije Vito Juricic te u ime domacina zamjenik gradonacelnika Emil Priskic i tajnica DND-a Opatija Sanja Škoric. Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koja širom Europe radi na promociji prava i unapredivanju dobrobiti djece i mladih. Kao dio svoje predanosti pravu djeteta da bude saslušano u svim odlukama koje ga se ticu, Eurochild radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i ukljucivanju sudjelovanja djeteta u svoje radne strukture. Kao dio Eurochildove Strategije sudjelovanja djece, Eurochild podržava uspostavljanje nacionalnih Eurochild foruma (NEF). Eurochild je, krajem mjeseca lipnja 2019. godine, objavio poziv za podnošenje prijedloga za osnivanje dva nova Nacionalna foruma djecjih vijeca Eurochilda (NEF). Do ove su godine djelovala tri Nacionalna foruma djecjih vijeca kao pilot projekti i to NEF Malte, NEF Bugarske i NEF Estonije. Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Društvo „Naša djeca“ Opatija prijavili su mrežu Djecjih vijeca Hrvatske na poziv Eurochilda za Nacionalni forum djecjih vijeca – NEF. Savez DND Hrvatske kao krovna organizacija koja objedinjava u svojoj mreži Djecje vijeca Hrvatske i Djecje forume i DND Opatija kao osnovno društvo pri kojem djeluju kontinuirano više od dvadeset godina, programi kojima se djeca poticu na aktivno djecje sudjelovanje (Djecji forumi i Djecje gradsko vijeca Grada Opatije) prijavili su mrežu Djecjih vijeca Hrvatske kao bazu iz koje ce se formirati Nacionalni forum djecjih vijeca Eurochilda za Hrvatsku. Društvo „Naša djeca“ Opatija koordinirat ce ovim forumom na razini Hrvatske. Program 1. Susreta Nacionalnog foruma djecjih vijeca Eurochild organizacije – NEF fokusirat ce se na upoznavanje vijecnika s radom Eurochild organizacije, strategijom djecjeg sudjelovanja u Europi. Vijecnici ce definirati svoj program rada  u mandatu koji traje dvije godine. Susret ce završiti pisanjem pisma potpredsjednici Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravki Šuici – upoznavnje s radom NEF-a Hrvatske i pozivom na suradnju.  

Opatija