NAGRADE GRADA NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA I PROFESORIMA

NAGRADE GRADA NAJUSPJEŠNIJIM UČENICIMA I PROFESORIMA

Grad Opatija nagradio je i pohvalio najbolje ucenike i njihove profesore Osnovne škole R.K.Jeretov, kao i srednjih škola na podrucju Grada, za rezultate i trud koji su postigli tijekom školovanja ili onih koje su postigli dokazavši se na brojnima natjecanjima na kojima su sudjelovali.   Osnovna škola R.K.Jeretov   Podjela pohvala održana je 30.06.2014. u osnovnoj školi.  Pohvaljeni su ucenici i mentori za ostvarena postignuca na natjecanjima školskih i/ili izvanškolskih aktivnosti na državnoj i/ili medunarodnoj razini u školskoj godini 2013/14. Grad Opatija je pohvaljene ucenike (ukupno 53) osnovne škole R.K.Jeretov  nagradio I ulaznicama za kino projekcije Festivala Opatija, dok su pohvaljeni mentori (ukupno 11) nagradeni ulaznicama za koncert Gibonnia u organizaciji Festivala Opatija koji ce se održati 30.08.2014. na Ljetnoj pozornici.   Pohvaljeni ucenici:   1.Arlovic Mateja 2.Brkic Lucija 3.Celin Istok 4.Capalija Lucija 5.Cukovic Andrea 6.Deranja Lucija 7.Derviševic Lara 8.Franovic Karla 9.Gašparic Sara 10.Hrvatin Stella 11.Jeletic Laura 12.Kalcic Paola 13.Kostelic Lovro 14.Kotevic Lea 15.Magdic Eva 16.Maricic Nikolina 17.Matulja Mistral 18.Novak Nina 19.Peloza Petra 20.Prendivoj Anna Maria 21.Puž Ella 22.Puž Sara 23.Radnic Lana 24.Renner Francesca 25.Renner Anna Maria 26.Sinanovic Medin 27.Stupar Klara 28.Štimac Linda 29.Šimunic Dora 30.Šuša Dolores 31.Toncic Kristian 32.Topol Matea 33.Tubic Noa 34.Volarevic Ante 35.Lanca Mia 36.Brckan Karlo 37.Vrkic Luka 38.Dragojevic Iva 39.Glavan Eleonora 40.Srok Katia 41.Tercolo Arna 42.Karadakic Anamarija 43.Buretic Ana 44.?armati Lucija 45.Štimac Linda 46.Turkovic Rene 47.Selihar Martina 48.Tijan Rea 49.Golemac Ivan 50.Šarunic Antun 51.Kneževic Katja 52.Županovic Luka 53.Stupac Ema   Pohvaljeni mentori: 1.Bojana Lanca 2.Marina Mavrinac Matulja 3.Sonja Rubinic 4.Liljana Host 5.Barbara Zanutel 6.Saša Bacic 7.Milana Medimorec 8.Vlatka Crnkovic 9.Loreta jeknic 10.Radenka Korenjak 11.Dragica Rade     Srednje škole   Nagradeni ucenici i profesori srednjih škola od Grada Opatije dobili su slike akademskog slikara Claudia Franka.   U hotelu Kvarner podjela svjedodžba Ugostiteljske škole održana je 26.06.2014. Ucenicom generacije proglašena  je Annamaria Vinger, dok je titula profesorice generacije pripala  Liljani Mikinac. Za ucenike i profesore Hotelijersko-turisticka škole podjela svjedodžba održana 02.07.2014. u Kulturnom domu Zora. Ucenikom generacije proglašen je Ervin Babic, a profesoricom generacije Duška Bilanovic. Nagrade je urucio zamjenik gradonacelnika Fernando Kirigin, koji je prigodnim govorom pozdravio ucenike i profesore, pohvalivši njihove postignute rezultate i trud koji su uložili. Podjela svjedodžba ucenicima Gimnazije Eugena Kumicica ce se održati 11.07.2014. u kongresnoj dvorani Orhideja u hotelu 4 Opatijska Cvijeta. Profesorice generacije Karma Rubinic i Tatiana Matetic, a ucenica generacije Aleksandra Jurinovic.   Inace, Grad je iz  proracuna za nagrade osigurao  8.000,00 kuna.          

Opatija